Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwikkelaars sturen smeekbede aan alle politieke partijen voor bouw studentencampus Kronenburg

Image

De ontwikkelaars die 2.500 studentenwoningen willen bouwen bij de Amstelveense kantorenlocatie Kronenburg hebben in een brief aan alle landelijke fracties gevraagd om het onderwerp op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Het kabinet zette eerder een streep door de plannen. Het gebied ligt al jaren braak, omdat er bouwbeperkingen gelden vanwege vliegtuiglawaai. Een topambtenaar stelde op verzoek van het Rijk een advies met verschillende oplossingen voor. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft dwarsliggen, ook tegen gedeeltelijke bebouwing. De ontwikkelaars Maarssen en Zadelhoff, de eigenaren van het gebied, wijzen in de brief nog eens op het enorme tekort aan studentenkamers.

De gemeente Amstelveen begrijpt de oproep van de partners in Kronenburg, maar is geen mede-ondertekenaar van de brief: ‘We vinden dat het als gemeentebestuur niet op onze weg ligt om een vergelijkbare oproep aan politieke partijen te doen ten behoeve van hun verkiezingsprogramma’s. Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat lokale fracties van landelijke politieke partijen in de gemeenteraad via hun eigen partijlijn deze oproep wel kracht bij willen zetten.' 

Het eerdere bouwplan voor een nieuwe campus met 2.500 studentenwoningen vernietigde de Raad van State in een procedure aangespannen door het ministerie van I&W. De bestuursrechter concludeerde dat zonder toestemming van dit ministerie zo’n groot woningbouwplan niet mogelijk is. Zo'n 'verklaring van geen bezwaar' wil het ministerie niet afgeven.  

De gemeente Amstelveen wilde met de eigenaren en studentenhuisvester DUWO op Kronenburg een studentencampus bouwen naast Uilenstede. Daar zou zijn gebleken dat  studenten er zonder grote gezondheidsrisico's kunnen wonen omdat ze er tijdelijk wonen. Dat argument kan het ministerie van I&W niet vermurwen. Ook bouwplannen in Badhoevedorp en Duivendrecht (DNK) zijn onzeker vanwege zorgen om vliegtuiglawaai. Of liever: zorgen van Schiphol dat toekomstige bewoners gaan procederen tegen geluidsoverlast. 

Naar het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak zijn er binnen de grenzen van het Luchthavenindelingbesluit weliswaar mogelijkheden om een uitzondering te maken op het daarin opgenomen woningbouwverbod, maar dat geldt alleen voor vervanging of voor kleinschalige projecten. Zoals de enkele tientallen Oekraïense gezinnen die er momenteel wonen in tijdelijke complexen