Ook bij veel huurders in de vrije sector gaat per 1 juli de huur gewoon omhoog

08.05.20
Ook bij veel huurders in de vrije sector gaat per 1 juli de huur gewoon omhoog

Veel verhuurders in de vrije sector matigen dit jaar de huurverhoging, zo blijkt uit een rondgang van FD. Maar er wordt nauwelijks gehoor gegeven aan de veelgehoorde oproep om vanwege de coronacrisis alle huren te bevriezen. Dat geluid kwam ook uit het parlement. De Eerste Kamer nam zelfs een motie aan waarin de minister wordt opgeroepen met een spoedwet de huren dit jaar te bevriezen. Minister Ollongren heeft al aangegeven daar niets in te zien.

Uit de inventarisatie van FD blijkt dat veel verhuurders zoals elk jaar per 1 juli de huur verhogen. Een uitzondering is Bouwinvest (17.500 woningen) dat de verhoging voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. De ruim 20.000 huurders bij Amvest gaan per 1 juli 2,6% meer betalen, gelijk aan de inflatie eind 2019. Bij Vesteda (27.000 huurwoningen) gaat de huur gemiddeld 2,5% omhoog en Syntrus Achmea (23.5000 huurwoningen) verhoogt de huur met inflatie plus 1 procentpunt. De feitelijke verhoging varieert van 2,4 tot 3,6%, afhankelijk van het meetpunt voor de inflatie dat in het contract staat. De meeste grote verhuurders committeren zich daarmee aan het advies van hun belangenvereniging IVBN, die had opgeroepen de verhoging vanwege corona te beperken tot inflatie plus 1 procentpunt.

Ook woningcorporaties verhuren vrije sector huurwoningen. FD heeft het beleid van deze verhuurders niet geïnventariseerd. Uit een rondgang van NUL20 blijkt dat Amsterdamse corporaties hun commerciële huren zeker niet minder verhogen dan de institutionele verhuurders: De Key met 3,6%, Rochdale en Eigen Haard met 3,1%. Huurverhogingen variëren ook per contract.

In de sociale huursector beperken de corporaties zich landelijk tot de inflatiecorrectie, zo bleek uit een inventarisatie van Aedes. De gemiddelde verhoging komt uit op 2,5%, terwijl de inflatie 2,6% is. De Amsterdamse corporaties verhogen de huren - in lijn met de lokale prestatieafspraken - met een half procent extra (tot gemiddeld 3,1%) vanwege de grote opgave die er ligt in de regio Amsterdam wat betreft nieuwbouw en verduurzaming.

De Woonbond heeft voorgesteld de huurverhoging in de sociale sector dit jaar niet door te voeren en de corporaties te compenseren door de verhuurderheffing voor een jaar te schrappen. "Voor de commerciële partijen is een spoedwet de enige waterdichte aanpak voor het niet verhogen van de huur." Minister Ollongren heeft al duidelijk gemaakt niets te zien in een generieke huurstop. Zij wijst er op dat lang niet alle huurders door corona worden getroffen in hun inkomen. Huurders met betalingsproblemen kunnen het beste geholpen worden met maatwerk van verhuurders; bovendien verleent de overheid grootschalig inkomenssteun.
Directeur Paulus Jansen van de Woonbond is er niet gerust op. ""Helaas is er met de commerciële huren geen enkele afspraak over wat dat maatwerk inhoudt. En die gaat er ook niet vrijwillig komen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.