Ook CDA wil onderzoek naar hoge belastingen corporaties

27.09.19
Erik Ronnes (CDA)
Ook CDA wil onderzoek naar hoge belastingen corporaties

"We kunnen niet de ogen blijven sluiten voor de stijgende lasten bij de corporaties," zei CDA-Kamerlid Erik Ronnes gisteren in de Kamer. Hij wil net als de coalitiepartijen D66 en en Christenunie dat het kabinet uitzoekt of de Europese ATAD-richtlijn zo ongunstig moet uitpakken voor de woningcorporaties. VVD-woordvoerder Daniel Koerhuis stelde verongelijkt vast dat nu ook het CDA linksaf slaat. Voorafgaand aan het debat plaatsten ongeveer tweehonderd woningcorporaties hun belastingaanslagen online. Alleen al de Amsterdamse woningcorporaties betalen dit jaar ruim 200 miljoen euro verhuurderheffing.

Volgens minister Ollongren is het uitgesloten dat er deze kabinetsperiode getornd gaat worden aan de verhuurderheffing. Ze wilde bovendien niet op voorhand een onderzoek toezeggen naar de ATAD-regeling. Daarvoor gaat ze eerst overleggen met de Belastingdienst. Deze anti-tax avoidance directive is ontworpen om belastingontwijking door multinationals te beperken, maar treft de woningcorporaties in het bijzonder omdat ze vanwege verminderde mogelijkheden om rente af te trekken veel meer vennootschapsbelasting moeten betalen; corporaties hebben hoge schulden en betalen daardoor veel rente.
Ollongren stelde dat het kabinet de corporaties niet kan uitsluiten van deze richtlijn. Maar wat ze natuurlijk wel kan doen is de schade op een andere manier compenseren. Het gaat om honderden miljoenen euro's extra belasting. Dit bedrag komt bovenop de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS