Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook minder Koopgarant-woningen verkocht

Ook minder Koopgarantwoningen verkocht

Update 11 mei 2012

In 2011 zijn er 5400 woningen met Koopgarant verkocht, een daling van 20 procent ten opzichte van 2010. De malaise op de woningmarkt lijkt dus ook invloed te hebben op deze vorm van 'maatschappelijk gebonden eigendom'. Er werden vooral minder nieuwbouwwoningen met Koopgarant verkocht.

Woningcorporaties en ontwikkelaars verkopen woningen met Koopgarant met kortingen van 10 tot 33 procent. De corporatie/ontwikkelaar koopt de woning gegarandeerd binnen drie maanden terug als de koper ervan af wil. Bij terugkoop wordt de waardestijging of - daling gedeeld. De aankoop van een huis is daardoor makkelijker te financieren en minder risicovol.

Op dit moment worden in Nederland zo'n 120.000 woningen met Koopgarant aangeboden, maar nog altijd niet in Amsterdam. Bezwaren van de Belastingdienst tegen de combinatie van Koopgarant en erfpacht hielden de introductie jaren tegen. Deze problemen zijn inmiddels opgelost, maar de introductie van Koopgarant laat nog altijd op zich wachten in de hoofdstad. Alleen van Ymere zijn op dit moment concrete plannen bekend. Ymere wil een korting van maximaal 25 procent gaan aanbieden. Enkele andere corporaties werken met de 'Starters Renteregeling'.

Terugkoop

Corporaties hebben een terugkoopverplichting. Volgens CorporatieNL werden in 2011 zo'n 850 woningen teruggekocht op 25.000 Koopgarantwoningen. Dat levert een terugkooppercentage van 3,5 procent op. De meeste Koopgarantwoningen zijn de laatste vier jaar verkocht. CorporatieNL heeft ook nagegaan hoe hoog het terugkooppercentage ligt bij corporaties die al zo’n zeven tot acht jaar woningen met Koopgarant verkopen. Bij hen ligt het terugkooppercentage iets boven de 5 procent.

Lees ook:

Doorbraak impasse Koopgarant (NUL20, 8 december 2011)
Koopgarant nu ook in Amsterdam (NUL20, november 2010)