Ook verlaging van overdrachtsbelasting leidt tot extra stijging woningprijzen

05.05.21
Ook verlaging van overdrachtsbelasting leidt tot extra stijging woningprijzen

Elke maatregel die zorgt voor meer financieringsruimte bij kopers, leidt tot hogere woningprijzen. Deze Nederlandse wetmatigheid blijkt ook op te gaan voor de verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters per 1 januari: in het eerste kwartaal stegen de huizenprijzen sneller. Ook nam de krapte verder toe en profiteerden veel doorstromers van de regeling.

De eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting moest koopstarters een duwtje in de rug geven. Uit cijfers die het Kadaster vandaag publiceert, blijken zij daarvan gretig gebruik gemaakt. Deze leeftijdsgroep was in het eerste kwartaal goed voor ruim 60 procent van alle woningtransacties, terwijl dat normaal rond de 45 procent ligt. Dat zijn echter lang niet allemaal starters. Om de maatregel uitvoerbaar te maken konden namelijk alle 35minners gebruik maken van de vrijstelling. Daar hebben ook veel doorstromers gebruik van gemaakt: zo’n 40 procent bezat al een huis.

Vanaf 1 januari is de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft, terwijl die voor beleggers is verhoogd van 2 naar 8 procent (geldt voor koop voor verhuur, voor vakantiewoning of voor derde woning of meer). De ongewenste bijeffecten, zoals de mate waarin doorstromers gebruik maken van de regeling, beleefden overigens waarschijnlijk een eenmalige piek in het eerste kwartaal. Sinds 1 april geldt namelijk dat alleen woningen tot 400.000 euro in aanmerking komen voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Vermoedelijk hebben enerzijds veel 35-minners hun huizenkoop eind vorig jaar uitgesteld tot na 1 januari en zijn er ook transacties naar voren gehaald om gebruik te maken van de volledige vrijstelling die tot 1 april geldt. De maximale koopprijs is hals-over-de-kop - maar toch een kwartaal later - toegevoegd nadat het kabinet geen uitvoerbare definitie kon vinden voor starters op de woningmarkt.

Maar een constante in Nederlandse huizenmarkt is, of het nu om de rente, het hypotheekrenteaftrek of ouderlijke schenkingsvrijstellingen gaat: meer financieringsruimte bij kopers jaagt alleen maar de huizenprijzen verder op. De vrijstelling van overdrachtsbelasting zorgt er in dit geval voor dat starters 2 procent hoger kunnen bieden en dat doen ze ook. Volgens sociaalgeograaf Cody Hochstenbach is het schrappen van de overdrachtsbelasting vooral ideeënarmoede. De verheerlijking van woningbezit verhindert structurele oplossingen, zo reageert hij op Twitter. "We kunnen ons haast geen andere oplossing voorstellen dan starters wat geld toe te stoppen of nog meer te laten lenen."
Hij pleit net als Hans de Geus - auteur van 'Hoe ik toch huisjesmelker werd' - voor een zwaardere belasting op woningbezit.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.