Ook verlaging van overdrachtsbelasting leidt tot extra stijging woningprijzen

05.05.21
Ook verlaging van overdrachtsbelasting leidt tot extra stijging woningprijzen

Elke maatregel die zorgt voor meer financieringsruimte bij kopers, leidt tot hogere woningprijzen. Deze Nederlandse wetmatigheid blijkt ook op te gaan voor de verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters per 1 januari: in het eerste kwartaal stegen de huizenprijzen sneller. Ook nam de krapte verder toe en profiteerden veel doorstromers van de regeling.

De eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting moest koopstarters een duwtje in de rug geven. Uit cijfers die het Kadaster vandaag publiceert, blijken zij daarvan gretig gebruik gemaakt. Deze leeftijdsgroep was in het eerste kwartaal goed voor ruim 60 procent van alle woningtransacties, terwijl dat normaal rond de 45 procent ligt. Dat zijn echter lang niet allemaal starters. Om de maatregel uitvoerbaar te maken konden namelijk alle 35minners gebruik maken van de vrijstelling. Daar hebben ook veel doorstromers gebruik van gemaakt: zo’n 40 procent bezat al een huis.

Vanaf 1 januari is de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft, terwijl die voor beleggers is verhoogd van 2 naar 8 procent (geldt voor koop voor verhuur, voor vakantiewoning of voor derde woning of meer). De ongewenste bijeffecten, zoals de mate waarin doorstromers gebruik maken van de regeling, beleefden overigens waarschijnlijk een eenmalige piek in het eerste kwartaal. Sinds 1 april geldt namelijk dat alleen woningen tot 400.000 euro in aanmerking komen voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Vermoedelijk hebben enerzijds veel 35-minners hun huizenkoop eind vorig jaar uitgesteld tot na 1 januari en zijn er ook transacties naar voren gehaald om gebruik te maken van de volledige vrijstelling die tot 1 april geldt. De maximale koopprijs is hals-over-de-kop - maar toch een kwartaal later - toegevoegd nadat het kabinet geen uitvoerbare definitie kon vinden voor starters op de woningmarkt.

Maar een constante in Nederlandse huizenmarkt is, of het nu om de rente, het hypotheekrenteaftrek of ouderlijke schenkingsvrijstellingen gaat: meer financieringsruimte bij kopers jaagt alleen maar de huizenprijzen verder op. De vrijstelling van overdrachtsbelasting zorgt er in dit geval voor dat starters 2 procent hoger kunnen bieden en dat doen ze ook. Volgens sociaalgeograaf Cody Hochstenbach is het schrappen van de overdrachtsbelasting vooral ideeënarmoede. De verheerlijking van woningbezit verhindert structurele oplossingen, zo reageert hij op Twitter. "We kunnen ons haast geen andere oplossing voorstellen dan starters wat geld toe te stoppen of nog meer te laten lenen."
Hij pleit net als Hans de Geus - auteur van 'Hoe ik toch huisjesmelker werd' - voor een zwaardere belasting op woningbezit.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.