Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

13.01.11

Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

update 28-01-11
Stadgenoot stelt  voor dertig huishoudens van de Platanenweg nieuwe tijdelijke huisvesting te hebben geregeld; twaalf studenten die er wonen kunnen van Stadgenoot een campuscontract krijgen. De overige 41 bewoners moeten zelf een woning zoeken. Dat is volgens directeur Wonen Franck Storm van Stadgenoot spijtig, maar rechtvaardig. “Tijdelijk is tijdelijk. Dat wisten de huurders van begin af aan.” Hij wijst er op dat Stadgenoot er ook voor had kunnen kiezen de woningen dicht te spijkeren. “Maar we kiezen ervoor woonruimte zo lang mogelijk in gebruik te houden.” Volgens een bewoner heeft eind januari slechts één huishouden een ander tijdelijk aanbod gekregen voor één jaar. "Dat  van die dertig huishoudens is dus absoluut niet waar."

De Amsterdamse studentenvakbond ASVA had eerder studenten opgeroepen niet te reageren op deze woningen in de Parooldriehoek in Amsterdam-Oost. De ASVA wil niet dat gezinnen nu moeten wijken voor studenten. Vervolgens riepen drie leden van de PvdA, SP en Groen Links van deelraad Oost via Het Parool Stadgenoot op haar sociale gezicht te laten zien. Daarop reageerde weer Franck Storm. 

Parool-driehoek

De betreffende woningen staan al jaren op de nominatie om gesloopt te worden in het kader van de vernieuwing van de zogeheten Parool-driehoek. De laatste reguliere bewoners zijn al in 2005 uitgeplaatst, waarna de woningen via een tijdelijk contract zijn verhuurd. De nieuwbouwplannen schuiven echter steeds op. Op dit moment wonen er zo’n tachtig gezinnen. Die zitten er nu al jaren met een tijdelijke status. Eerst met een tijdelijk contract conform de Leegstandwet. Later, nadat de maximaal toegestane termijn van vijf jaar voor tijdelijke verhuur was bereikt, via een bruikleenconstructie (antikraak).
Nu de geplande nieuwbouw vanwege de crisis voor onbepaalde tijd is uitgesteld, ziet Stadgenoot volgens woordvoerder Michel Slaager geen andere oplossing dan uitplaatsing van de huidige bewoners. Slaager: ‘We weten niet hoe lang het nog gaat duren voordat we alsnog kunnen slopen. Zonder huurinkomsten, maar wel met onderhoudskosten, kost ons dat veel geld."
Stadgenoot wil daarom de huidige bewoners vanaf januari vervangen door studenten. De corporatie gaat de woningen verhuren via een campuscontract, waardoor de tijdelijke status weer is gegarandeerd. Na de studie moet een student namelijk binnen een half jaar zijn woning ontruimen.
De ASVA wil niet dat gezinnen moeten wijken voor studenten: “Geen enkele student wil in een woning wonen als hij weet dat er daarom een gezin op straat is gezet”, aldus Lodewijk Berkhout, voorzitter van de ASVA studentenunie. Volgens de corporatie is de belangstelling niettemin groot. Een voortijdige advertentie voor één van de woningen leverde al tweehonderd reacties op.

Zie ook: ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parool-driehoek

update 28-01-11
Stadgenoot stelt  voor dertig huishoudens van de Platanenweg nieuwe tijdelijke huisvesting te hebben geregeld; twaalf studenten die er wonen kunnen van Stadgenoot een campuscontract krijgen. De overige 41 bewoners moeten zelf een woning zoeken. Dat is volgens directeur Wonen Franck Storm van Stadgenoot spijtig, maar rechtvaardig. “Tijdelijk is tijdelijk. Dat wisten de huurders van begin af aan." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS