Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

13.01.11

Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

update 28-01-11
Stadgenoot stelt  voor dertig huishoudens van de Platanenweg nieuwe tijdelijke huisvesting te hebben geregeld; twaalf studenten die er wonen kunnen van Stadgenoot een campuscontract krijgen. De overige 41 bewoners moeten zelf een woning zoeken. Dat is volgens directeur Wonen Franck Storm van Stadgenoot spijtig, maar rechtvaardig. “Tijdelijk is tijdelijk. Dat wisten de huurders van begin af aan.” Hij wijst er op dat Stadgenoot er ook voor had kunnen kiezen de woningen dicht te spijkeren. “Maar we kiezen ervoor woonruimte zo lang mogelijk in gebruik te houden.” Volgens een bewoner heeft eind januari slechts één huishouden een ander tijdelijk aanbod gekregen voor één jaar. "Dat  van die dertig huishoudens is dus absoluut niet waar."

De Amsterdamse studentenvakbond ASVA had eerder studenten opgeroepen niet te reageren op deze woningen in de Parooldriehoek in Amsterdam-Oost. De ASVA wil niet dat gezinnen nu moeten wijken voor studenten. Vervolgens riepen drie leden van de PvdA, SP en Groen Links van deelraad Oost via Het Parool Stadgenoot op haar sociale gezicht te laten zien. Daarop reageerde weer Franck Storm. 

Parool-driehoek

De betreffende woningen staan al jaren op de nominatie om gesloopt te worden in het kader van de vernieuwing van de zogeheten Parool-driehoek. De laatste reguliere bewoners zijn al in 2005 uitgeplaatst, waarna de woningen via een tijdelijk contract zijn verhuurd. De nieuwbouwplannen schuiven echter steeds op. Op dit moment wonen er zo’n tachtig gezinnen. Die zitten er nu al jaren met een tijdelijke status. Eerst met een tijdelijk contract conform de Leegstandwet. Later, nadat de maximaal toegestane termijn van vijf jaar voor tijdelijke verhuur was bereikt, via een bruikleenconstructie (antikraak).
Nu de geplande nieuwbouw vanwege de crisis voor onbepaalde tijd is uitgesteld, ziet Stadgenoot volgens woordvoerder Michel Slaager geen andere oplossing dan uitplaatsing van de huidige bewoners. Slaager: ‘We weten niet hoe lang het nog gaat duren voordat we alsnog kunnen slopen. Zonder huurinkomsten, maar wel met onderhoudskosten, kost ons dat veel geld."
Stadgenoot wil daarom de huidige bewoners vanaf januari vervangen door studenten. De corporatie gaat de woningen verhuren via een campuscontract, waardoor de tijdelijke status weer is gegarandeerd. Na de studie moet een student namelijk binnen een half jaar zijn woning ontruimen.
De ASVA wil niet dat gezinnen moeten wijken voor studenten: “Geen enkele student wil in een woning wonen als hij weet dat er daarom een gezin op straat is gezet”, aldus Lodewijk Berkhout, voorzitter van de ASVA studentenunie. Volgens de corporatie is de belangstelling niettemin groot. Een voortijdige advertentie voor één van de woningen leverde al tweehonderd reacties op.

Zie ook: ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parool-driehoek

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.