Overslaan en naar de inhoud gaan

Opmerkelijke deal: COA betaalt Amsterdamse flexwoningen

Image

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betaalt 288 flexwoningen voor de gemeente Amsterdam. De helft daarvan benut het CAO voor huisvesting van statushouders. Amsterdam kan de andere helft van de woningen inzetten om eigen woningzoekenden in het sociale segment te huisvesten. De beoogde locatie voor een deel van de flexwoningen (120-160) is het 'Riekerpark'. Eerder dit jaar gaven woningcorporaties deze locatie terug omdat men er financieel niet uitkwam om er zelf flexwoningen te bouwen. Men verwacht de locatie Riekerpark al per 1 januari 2025 in gebruik te kunnen nemen. Voor de overige 120-170 'COA-flexwoningen' moet voor 1 december nog een locatie worden aangewezen.

Het Rijk heeft deze aanpak - een pilot waar ook andere gemeenten aan kunnen meedoen - geïnitieerd omdat de druk op de asielopvang groot is. De AZC's zitten vol met circa 13.000 statushouders die recht hebben op woonruimte in Nederland. Dat de helft van de COA-flexwoningen naar statushouders gaat, is wel meer dan de nieuwe beleidslijn in Amsterdam. Corporaties en gemeente hebben na een evaluatie juist afgesproken het percentage statushouders bij  grote locaties te beperken tot maximaal 30 à 40 procent, terwijl voorheen 50 procent de norm was.

Flexwoningen van Rijksvastgoedbedrijf

De flexwoningen van het COA komen uit de voorraad die het Rijksvastgoedbedrijf heeft opgebouwd en waarvan de afzet moeizaam verloopt. Het Rijk stelt maximaal 37,4 miljoen beschikbaar om Amsterdam de 288 flexwoningen te laten kopen. Dat is ongeveer 130.000 euro per stuk. Deze woningen moeten minimaal 10 jaar worden ingezet voor de beoogde doelgroepen. Na die periode is de gemeente vrij om de woningen zonder restricties in te zetten. Het COA wil er vooral lastig te plaatsen huishoudens in onderbrengen, zoals grote gezinnen, senioren en statushouders die nog nareizigers verwachten. De huisvesting is overigens zeer tijdelijk, voor circa 24 maanden. Daarna dient de gemeente voor vervolghuisvesting te zorgen, al mag dat ook weer een flexwoning zijn. Die afspraak is zo gemaakt omdat de COA de uitstroom uit de AZC's op gang wil houden. De gemeente moet de bijhorende kosten voor de zorg, begeleiding en aanvullende maatregelen/voorzieningen nog uitwerken.