Ouderenhuisvester gaat bouwen in Oostpoort

19.06.13
Habion toekomstige seniorenhuisvesting Oostpoort impressie
Ouderenhuisvester gaat bouwen in Oostpoort

Woningcorporatie Habion kondigt het tweede Amsterdamse project in korte tijd aan. De ouderenhuisvester start begin volgend jaar in Oostpoort met de bouw van een nieuw Willem Dreeshuis. Deze komt op de plek waar ooit het Danshuis had moeten verrijzen. Een paar maanden geleden kondigde Habion de bouw van ruim tachtig sociale huurwoningen voor ouderen in de wijk Jeruzalem aan.

Tekton Architekten, de beoogde architect van het Danshuis, tekent nu voor het ouderencomplex, dat in de tweede helft van 2015 klaar moet zijn. Vanwege kennis van de Amsterdamse situatie is Stadgenoot bij het projectmanagement van de nieuwbouw betrokken. Van de 130 ouderenwoningen is de helft sociale huur en de andere helft vrije sectorhuur.

Het nieuwe Willem Dreeshuis is het eerste bouwproject aan de oostkant van Oostpoort dat als gevolg van de crisis al jaren braak ligt. Het terrein is voor miljoenen gesaneerd, een erfenis van de Oostergasfabriek die daar stond.

Het bestaande Willem Dreeshuis in de wijk Jeruzalem was ten tijde van de oplevering in 1957 een voorbeeld van moderne ouderenhuisvesting, maar het gebouw is nu aan vervanging toe en wordt in 2015 gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouwwoningen. De bewoners kunnen dan terecht in Oostpoort, maar zullen daar veel zelfstandiger wonen. Door de woningen te voorzien van domotica en andere slimme oplossingen is het mogelijk dat eventuele zware zorg op termijn ook thuis geboden kan worden. Bovendien is de zorg van Amstelring, dat bij de exploitatie van het gebouw betrokken wordt, altijd dichtbij.

In korte tijd laat de nieuwkomer in Amsterdam – maar wel actief in tachtig gemeenten - zien dat het serieus van plan is een rol te spelen op de Amsterdamse woningmarkt. Habion verkeert, in vergelijking met veel andere corporaties, in een luxe positie. Juist door de specialisatie ouderenhuisvesting heeft de corporatie jarenlang gebruik kunnen maken van zorgsubsidies waardoor de onrendabele top op sociale huurwoningen beperkt is gebleven. Habion bezit ongeveer tienduizend wooneenheden in Nederland waarvan de helft aanleunwoningen en de helft in bejaardenhuizen. Op een klein aantal huurwoningen in het middensegment na, bestaat het gehele bezit uit sociale huurwoningen.

Vorig jaar en ook dit jaar bouwt Habion ongeveer 350 nieuwe woningen, maar nieuwe bejaardenhuizen bouwen is er niet meer bij. De corporatie richt zich volledig op moderne ouderenwoningen die berekend zijn op zware zorg, mocht dat nodig zijn. Naast gewone ouderenwoningen wil Amstelring in het nieuwe Willem Dreeshuis onder meer ruimte maken voor patiënten met de erfelijke Huntingtonziekte, een bescheiden hospice/high care voorziening en een ruimte voor dagbehandeling.

Zie ook: Nieuwe woningcorporatie komt naar Amsterdam (NUL20 mei 2013)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS