Ouderenhuisvester gaat bouwen in Oostpoort

19.06.13
Habion toekomstige seniorenhuisvesting Oostpoort impressie
Ouderenhuisvester gaat bouwen in Oostpoort

Woningcorporatie Habion kondigt het tweede Amsterdamse project in korte tijd aan. De ouderenhuisvester start begin volgend jaar in Oostpoort met de bouw van een nieuw Willem Dreeshuis. Deze komt op de plek waar ooit het Danshuis had moeten verrijzen. Een paar maanden geleden kondigde Habion de bouw van ruim tachtig sociale huurwoningen voor ouderen in de wijk Jeruzalem aan.

Tekton Architekten, de beoogde architect van het Danshuis, tekent nu voor het ouderencomplex, dat in de tweede helft van 2015 klaar moet zijn. Vanwege kennis van de Amsterdamse situatie is Stadgenoot bij het projectmanagement van de nieuwbouw betrokken. Van de 130 ouderenwoningen is de helft sociale huur en de andere helft vrije sectorhuur.

Het nieuwe Willem Dreeshuis is het eerste bouwproject aan de oostkant van Oostpoort dat als gevolg van de crisis al jaren braak ligt. Het terrein is voor miljoenen gesaneerd, een erfenis van de Oostergasfabriek die daar stond.

Het bestaande Willem Dreeshuis in de wijk Jeruzalem was ten tijde van de oplevering in 1957 een voorbeeld van moderne ouderenhuisvesting, maar het gebouw is nu aan vervanging toe en wordt in 2015 gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouwwoningen. De bewoners kunnen dan terecht in Oostpoort, maar zullen daar veel zelfstandiger wonen. Door de woningen te voorzien van domotica en andere slimme oplossingen is het mogelijk dat eventuele zware zorg op termijn ook thuis geboden kan worden. Bovendien is de zorg van Amstelring, dat bij de exploitatie van het gebouw betrokken wordt, altijd dichtbij.

In korte tijd laat de nieuwkomer in Amsterdam – maar wel actief in tachtig gemeenten - zien dat het serieus van plan is een rol te spelen op de Amsterdamse woningmarkt. Habion verkeert, in vergelijking met veel andere corporaties, in een luxe positie. Juist door de specialisatie ouderenhuisvesting heeft de corporatie jarenlang gebruik kunnen maken van zorgsubsidies waardoor de onrendabele top op sociale huurwoningen beperkt is gebleven. Habion bezit ongeveer tienduizend wooneenheden in Nederland waarvan de helft aanleunwoningen en de helft in bejaardenhuizen. Op een klein aantal huurwoningen in het middensegment na, bestaat het gehele bezit uit sociale huurwoningen.

Vorig jaar en ook dit jaar bouwt Habion ongeveer 350 nieuwe woningen, maar nieuwe bejaardenhuizen bouwen is er niet meer bij. De corporatie richt zich volledig op moderne ouderenwoningen die berekend zijn op zware zorg, mocht dat nodig zijn. Naast gewone ouderenwoningen wil Amstelring in het nieuwe Willem Dreeshuis onder meer ruimte maken voor patiënten met de erfelijke Huntingtonziekte, een bescheiden hospice/high care voorziening en een ruimte voor dagbehandeling.

Zie ook: Nieuwe woningcorporatie komt naar Amsterdam (NUL20 mei 2013)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.