Pandemie remt woningbouwers in Amsterdam niet af: 7.410 woningen in 2021

13.01.22
Pandemie remt woningbouwers in Amsterdam niet af: 7.410 woningen in 2021

Vorig jaar is in Amsterdam de bouw van 7.410 woningen gestart. Daarmee komt de bouwproductie over de afgelopen vier jaar op 29.000 woningen; nagenoeg gelijk aan de hoge ambities van het college. In 2021 zijn in totaal ruim 4.500 'betaalbare woningen' in aanbouw genomen, waarvan 2.719 middeldure woningen.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Bouwen en Wonen) spreekt van historische bouwcijfers. Hij is optimistisch over de bouwproductie de komende jaren. “De bouwpiek duurt voort en dat is goed nieuws voor Amsterdamse woningzoekenden en een impuls voor de stad. Dat we in de afgelopen acht jaar een stad zo groot als Dordrecht bijbouwen, lijkt inmiddels misschien bijna ‘gewoon’, maar het vraagt een enorme inspanning van ontwikkelaars, bouwers en gemeente. Dat het is gelukt om ondanks de coronapandemie, de toenemende schaarste aan personeel en stijgende bouwkosten, deze enorme nieuwbouwaantallen te realiseren, is een hele mooie prestatie.”

Vooral het enorme aantal middeldure huurwoningen (huren €750-€1040, prijspeil 2021) valt op. Reinier van Dantzig, fractieleider van D66 en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, is dan ook in zijn nopjes: “Jaren knokken door D66 voor dit segment met voorstellen om de regels te versoepelen en afspraken te maken met pensioenfondsen over bouwaantallen betalen zich uit.”

Jaren bleef de bouw van deze huurwoningen ver achter bij de doelstellingen van het college. De bouwstart in 2021 van 2.719 middeldure woningen is een spectaculaire inhaalactie, maar niet voldoende om de ambities uit het college-akkoord alsnog waar te maken: in plaats van de gewenste 1.670 woningen werden er de laatste vier jaar gemiddeld per jaar 1.418 woningen in aanbouw genomen.


(klik op de grafiek voor aantallen per categorie)

Sociale huur blijft achter

De bouw van sociale huurwoningen blijft ver achter bij de ambities van het college en de corporaties. De productie bleef in 2021 steken op 1.449 door corporaties in aanbouw genomen woningen en 343 door overige particuliere partijen. Dit ligt ver onder de doelstelling van corporaties om jaarlijks 2.500 woningen in aanbouw te nemen.

Woningbouwcorporaties zijn in de afgelopen vier jaar begonnen met de bouw van 7.121 zelfstandige sociale huurwoningen (huur onder de 752 euro). Dat is gemiddeld per jaar 1.780. Dat is weliswaar 500 woningen per jaar meer dan dan in de periode 2014-2017, maar blijft ver achter bij de nagestreefde 2.500 per jaar. 

 

In Nieuw-West zijn in 2021 de meeste woningen in aanbouw genomen: 1.641. Daarna volgt Oost, met 1.543, Zuidoost met 1.340 en Noord met 1.292 woningen. In deze stadsdelen zijn vooral veel middeldure woningen in aanbouw genomen. In het Centrum valt op dat er vooral sociale huurwoningen bijkomen en in Noord worden naast de bouw van middeldure woningen ook veel koopwoningen in aanbouw genomen. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.