Overslaan en naar de inhoud gaan

Panden van woningstichting Stadsherstel Amsterdam over naar Eigen Haard

Image

Woningstichting Stadsherstel Amsterdam doet haar 91 panden met 292 woningen en 57 bedrijfsruimtes in het centrum van Amsterdam over aan Eigen Haard. Stadsherstel Amsterdam NV maakt geen onderdeel uit van deze fusie en blijft zich zelfstandig richten op het restaureren en herbestemmen van monumenten.

Stichting Stadsherstel Amsterdam is vier jaar geleden ontstaan na afsplitsing van Stadsherstel Amsterdam NV. Bij de stichting zijn de panden met vooral sociale huurwoningen ondergebracht. De afgelopen jaren is de administratieve last door toename van wet- en regelgeving zo groot geworden, dat het moeilijk werd een gezonde bedrijfsvoering te combineren met behoud van huurwoningen in het sociale segment. Een oplossing is gevonden door de panden onder te brengen bij woningstichting Eigen Haard. Dit gebeurt formeel via een fusie van beide partijen op 31 oktober aanstaande.

"We hebben verschillende gesprekken gevoerd en gekozen voor Eigen Haard", zegt Niek Doornberg, directeur van Stichting Stadsherstel Amsterdam."Bij Eigen Haard zijn de belangen van onze huurders en belanghebbenden in goede handen. En door aan te sluiten bij een grote corporatie is een duurzaam gezonde exploitatie mogelijk." De keuze voor Eigen Haard is ook gemaakt omdat deze corporatie veel ervaring heeft met het onderhoud en beheer van monumentale panden in de Amsterdamse binnenstad. Daarmee is het architectonische erfgoed dat de woningen van de Stichting vertegenwoordigen in goede handen.

De fusie heeft geen gevolgen voor Stadsherstel Amsterdam NV. Zij bezit circa vijfhonderd monumentale panden en blijft zich als monumentenbedrijf met een maatschappelijk doel inzetten voor het redden en de restauratie, herbestemming, verhuur, beheer en openstelling van monumentale panden in de Metropoolregio Amsterdam. In het bezit van de naamloze vennootschap bevinden zich ook nog circa tweehonderd sociale huurwoningen.