'Parteon richt zich sterker op betaalbare en goede woningen'

26.02.14
'Parteon richt zich sterker op betaalbare en goede woningen'

Parteon heeft de koers voor de komende jaren aangescherpt. De woningcorporatie richt zich nadrukkelijker op betaalbare en goede woningen in de Zaanstreek voor huurders met een inkomen tot € 34.000 en de mensen die daar op basis van hun inkomen net buiten vallen. "Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe huisvesting voor senioren. Zo'n investering voor senioren met een middeninkomen kan de doorstroming bevorderen. Zij laten een groter huis achter waar dan weer gezinnen in kunnen wonen," aldus directeur Cees van Boven.
In 2014 investeert Parteon in verbetering van bestaand bezit; ongeveer duizend huishoudens krijgen een nieuwe keuken en/of badkamer. Er staan vijf grote onderhoudsprojecten gepland. Daarmee worden ruim vijfhonderd woningen verbeterd. Verder investeert Parteon extra in energiemaatregelen. De corporatie doet dit met het oog op de duurzaamheid en om de woonlasten voor haar huurders draagbaar te houden. Daarvoor heeft de corporatie de komende vier jaar 17 miljoen euro beschikbaar.
Aan nieuwbouw staan voor 2014 180 woningen gepland. Het overgrote deel komt in de Rosmolenwijk, een wijk in Zaandam die Parteon met voorrang wil afbouwen. Het gaat om de Jan Bouwmeesterstraat, Veeringplein en Bloemstraat. Het merendeel is (sociale) huur, het resterende deel zijn koopwoningen. Ook in de Walvisvaardersbuurt in Zaandam bouwt Parteon sociale huurwoningen. Daarnaast worden in Wormerveer Noord en de Rietvelden-Zuid huurwoningen opgeleverd. Ook vindt de voorbereiding plaats voor de verbetering van de Albert Meijnsstraat in Wormerveer.
Naast verbetering van de woningkwaliteit blijft Parteon zich inzetten voor de leefbaarheid in haar wijken. Om alle activiteiten en de Verhuurderheffing te kunnen betalen, bezuinigt Parteon de komende jaren 10 procent op haar eigen organisatie, is zij van plan de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren en wordt een deel van de woningen verkocht.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS