Particuliere ontwikkelaars hoeven sociale huren slechts 15 jaar te behouden

21.03.18
Particuliere ontwikkelaars hoeven sociale huren slechts 15 jaar te behouden
update 22-03
Nieuwe sociale huurwoningen die commerciële ontwikkelaars in Amsterdam bouwen, blijven mogelijk slechts vijftien jaar in het gereguleerde segment. Dat is duidelijk geworden met het vrijgeven van de Conceptverordening Doelgroepen Woningbouw voor inspraak. Daarin staat een bepaling waarin de instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen wordt gesteld op 15 jaar. Daarna kunnen ze dus worden omgezet naar koop of markthuur indien het puntenstelsel dat toelaat. Voor middeldure huur gaat een instandhoudingstermijn van 25 jaar gelden. Het gaat hierbij uitsluitend om projectontwikkeling op eigen grond waar de gemeente niet via de erfpachtvoorwaarden kan sturen.
 
Oud Rochdale-bestuurder René Grotendorst wees in een opiniebijdrage in Het Parool op deze korte  'instandhoudingstermijn' voor gereguleerde huurwoningen in de nieuwe verordening. In een reactie schrijft wethouder Ivens dat er geen termijn is verkort, maar dat de Doelgroepenverordening vooral een extra instrument is om middeldure huurwoningen langdurig betaalbaar te houden. Daarvan is de instandhoudingstermijn op 25 jaar bepaald.
De nieuwe verordening is nodig om in bestemmingsplannen vast te leggen dat er een minimum percentage middeldure woningen moet worden gebouwd. Amsterdam kon tot voor kort alleen via erfpachtvoorwaarden vastleggen dat de huren van die woningen ook langdurig betaalbaar zouden blijven, maar gemeenten kunnen dat sinds vorig jaar ook via het bestemmingsplan afdwingen, dus ook in situaties waarin de ontwikkelaar op eigen grond bouwt.
Opmerkelijk is niettemin dat het college voor gereguleerde huurwoningen slechts een instandhoudingstermijn van vijftien jaar opneemt, tegenover 25 jaar voor middeldure huur. Voor corporaties geldt een termijn van 50 jaar. In feite wordt met die 15 jaar het staande beleid voor particuliere projecten verlengd. Tot voor kort terug realiseerden particuliere partijen slechts een marginaal onderdeel van de sociale huurproductie, maar met de nieuwe 40-40-20 regel zullen particuliere partijen veel vaker overwegen om de sociale productie niet aan corporaties over te laten. Volgens Grotendorst zie je die ontwikkeling nu al in Amstel III in Zuidoost. Een belegger kan nu een veel beter bod doen dan een corporatie, omdat corporaties sociale huurwoningen in beginsel langdurig voor de eigen doelgroep zullen willen behouden en zijn gehouden aan huurafspraken. Hij vreest een ontwikkeling waarin corporaties alleen nog zullen bouwen in gebieden waarin zij zelf al erfpachter zijn. 
Of het zo'n vaart zal lopen is de vraag. De gemeente geeft immers volgens de 'Samenwerkingsafspraken' de eigen grond voor sociale woningen met voorrang uit aan corporaties. Zo zullen corporaties onder andere de sociale woningen in de Sluisbuurt, Sloterdijk Centrum, Weespertrekvaart, Amstelkwartier 2e fase, IJburg 2e fase en Zuidas bouwen. De doelgroepenverordening is alleen voor grond die niet in eigendom van de gemeente is.
Er is volgens Grotendorst een eenvoudige oplossing om de nadelen van de verordening te beperken: "Neem in de nieuwe regeling op dat van de sociale huur de helft minstens 50 jaar in de sociale huursector blijft."
Ivens geeft aan dat hij wil onderzoeken of de termijn alsnog verlengd kan worden. Het huidige voorstel ligt tot en met 3 april ter inspraak.

Lees ook:
René Grotendorst: Gaan beleggers de sociale huur in Amsterdam bouwen (Parool, 15 maart,  ook op: NUL20 Forum)
Reactie Laurens Ivens: Betaalbaar wonen staat er juist beter voor dan voorheen (Parool, 18 maart)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 09.12 Geactualiseerd op: 27.01.21

In maart zijn de verkiezingen. Welke plannen voor de woningsector presenteren de gevestigde partijen? Wat hebben ze de regio Amsterdam te bieden? Over twee dingen zijn partijen van links tot rechts het eens: er moet een nationaal bouwoffensief komen en er is meer overheidsregie nodig.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.