Pilot flexibel huren in Amsterdam

18.04.2012

Pilot flexibel huren in Amsterdam

In Amsterdam wordt een pilot met inkomensafhankelijke huren voorbereid. Volgens de SEV is de pilot gericht op inkomens tussen de € 29.000 en de € 43.000 en gaat om woningen met 142 of meer punten. De huren zullen liggen tussen de € 550 en € 900. Het gaat daarbij om nieuwe verhuringen. 

Huurders die tussen de circa 29.000 en circa 43.000 euro verdienen, gaan een meer marktconforme huur betalen en krijgen korting als hun inkomen niet toereikend is om die huur te betalen. Jaarlijks wordt het inkomen opnieuw getoetst en wordt de huur waar nodig aangepast.  De deelnemende partijen werken de details momenteel uit. De SEV gaat de pilot begeleiden. 

Minister Spies geeft ook de steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam de gelegenheid om met voorstellen te komen voor experimenten met huurbeleid.
De minister heeft het  experiment Huur op Maat per 1 april 2012 gestopt. Spies wil dit experiment met inkomensafhankelijk huren geen vervolg geven. In de Tweede Kamer werd 17 april een motie van PvdA-er Jacques Monasch verworpen waarin hij voorstelde Huur op Maat te verlengen.

Trefwoorden