Plan voor woningbouw op plek showroom en tankstation aan Newa in Amstelveen

04.06.2020
Image

Waterland Real Estate en TB Verkerk Projects hebben een plan ingediend om een nieuwbouwcomplex te realiseren op de huidige locatie van een benzinestation en een showroom annex garage aan de Newa. Het college heeft het initiatief positief ontvangen en heeft besloten om het plan samen uit te werken.

Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “Het ingediende plan voor de ontwikkeling van woningen aan Newa 2 is een mooi initiatief voor wat betreft het toevoegen van woningen conform de woonagenda. Met name het toevoegen van middeldure huur- en koopwoningen sluit daar goed op aan.”
Voor de ontwikkeling is het nodig dat de gemeente gemeentegrond verkoopt. Gordon: “Het brandstofverkooppunt op gemeentegrond wordt gesaneerd, maar ook verdwijnt er wat gras en struiken langs de Sportlaan. Dat moet gecompenseerd worden." Per saldo levert het plan volgens haar meer groen en van een betere kwaliteit op. Tussen het bestaande appartementengebouw en de nieuwbouw wordt een verhoogd groen verblijfsgebied ingericht.
Na de zomer van 2020 worden omwonenden betrokken bij de voorgenomen plannen. Als de gemeente er daadwerkelijk een project van maakt moet het bestemmingsplan worden aangepast.