Overslaan en naar de inhoud gaan

Provinciebestuur Noord-Holland laat testament na voor opvolgers: Masterplan Wonen 2.0

Image

Het huidige college van Noord-Holland heeft al zijn beleid en planvorming op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen nog eens op een rij gezet in een nieuwe versie van het Masterplan Wonen. Daarmee zijn voor de komende jaren al vrij strakke kaders uitgetekend voor het volgende college. "Het is aan de nieuwe coalitie de plannen over te nemen en te financieren." Dat dan nog wel.

De grote bouwopgave is bekend. Met het Rijk is afgesproken dat Noord-Holland tot 2030 165.000 extra woningen bouwt. Gedeputeerde Staten heeft in dat verband extra ondersteuning toegezegd voor het programma Bereikbare Steden en negen grote gebiedsontwikkelingen. Dat zijn beide programma's die al enige tijd lopen. De ondersteuning bestaat uit een investeringskader en de inzet van experts. Kleinere woningbouwprojecten kunnen aanspraak blijven maken op bestaande regelingen zoals inhuur van experts bij de planvorming.

Dit investeringskader bevat onder andere subsidies voor grondaankopen of vastgoedverwerving door gemeenten, de ontwikkeling van mobiliteitshubs en van betaalbare koopwoningen. Het gaat om investeringen die de ingewikkelde puzzel rond infra, energie en natuur bij bouwprojecten moet helpen oplossen.

Fonds betaalbare koopwoningen

Opvallend is dat het huidige provinciebestuur opteert voor een eigen koopfonds voor betaalbare nieuwbouwwoningen. Minister De Jonge werkt aan een vergelijkbaar plan. Huizenkopers die aan de criteria voldoen, krijgen bij zo'n koopfonds 'korting' bij aanschaf van een woning en rekenen die later af bij verkoop, waarbij bovendien de waardevermeerdering van de woning wordt gedeeld. Dit financiële instrument staat bekend onder de naam Koopstart. Een dergelijk fonds moet meer (lage)middeninkomens in staat stellen hun eerste koopwoning te financieren. 
Volgens Gedeputeerde Staten kunnen Rijk en provincie samen optrekken door de voorstellen in elkaar te passen. Het Rijk wil in het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen 40 miljoen euro inleggen. De provincie zou bij dit nationale initiatief kunnen aanhaken met eenzelfde bedrag. Daarmee kunnen tot 2030 circa 2.200 huizenkopers een betaalbare woning aanschaffen. Gaandeweg ontstaat er een revolverend fonds waarmee wederom nieuwbouwwoningen met korting kunnen worden aangeboden.