PvdA Amsterdam plaatst volkshuisvesting weer voorop

27.09.21
Marjolein Moorman
PvdA Amsterdam plaatst volkshuisvesting weer voorop

De Amsterdamse corporaties moeten 3.000 woningen per jaar bijbouwen, ook voor het middensegment woningen realiseren en binnen acht jaar 100.000 sociale huurwoningen verduurzamen. Zo blijkt uit het PvdA-conceptverkiezingsprogramma ‘Strijden voor de ziel van de stad’. Van verkoop van sociale huurwoningen aan particulieren en beleggers kan geen sprake meer zijn.

De stad staat, aldus lijsttrekker Marjolein Moorman, op een keerpunt. “Het ideaal van kansengelijkheid staat steeds meer onder druk. Het is steeds moeilijker een betaalbaar huis te vinden in Amsterdam. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Beleggers drijven de prijzen op voor eigen financieel gewin zonder daar wat voor terug te geven aan de stad. Als we niet oppassen, verandert onze mooie sociale stad in een pretpark voor de vermogenden.”

De PvdA stelt daarom volkshuisvesting voorop. Daarbij kijken de sociaaldemocraten naar de corporaties voor zowel extra sociale woningbouw, als woningbouw in het middensegment. De PvdA houdt vast aan de huidige regel dat veertig procent van de jaarlijkse bouwproductie van 7.500 woningen uit sociale nieuwbouw moet bestaan. Eenzelfde percentage geldt voor het middensegment. De resterende twintig procent kan bestaan uit dure huur- of koopwoningen. De verdeling moet zo uitpakken, dat er jaarlijks 1.500 gezinswoningen worden bijgebouwd. Om in de stad meer te kunnen bouwen, moet de gemeentelijke organisatie worden versterkt.

De sociale woningvoorraad moet groeien, aldus de PvdA. Maar niet met kleine hokken, maar door de bouw van volwaardige woningen van minstens 60 m2. Ook moeten corporaties voorrang krijgen bij woningbouw in het middensegment (huur 752 euro tot 1.050 euro). Deze woningen moeten wel eeuwig in dat prijssegment blijven. En worden aangeboden via WoningNet. Tegelijkertijd moet er een einde komen aan de verkoop van sociale huurwoningen aan particulieren en beleggers.

Ook verlangt de PvdA een hoger tempo in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Energie-armoede is voor hen onacceptabel. Alle woningen in de stad moeten daarom worden aangepakt. Dat betekent bijvoorbeeld voor corporaties dat zij voor 2030 meer dan 100.000 huurwoningen moeten verbeteren naar minimaal label B.

Bij de verdeling van de beschikbare huurwoningen moet de gemeente, zo schrijft de PvdA, haar verantwoordelijkheid nemen voor toewijzing aan statushouders. Ook moet aan meer mensen uit bijzondere groepen, zoals mensen met psychische en/of verslavingsproblemen en ex-gedetineerden, huisvesting worden geboden.

Verder is de PvdA voor een volledig verbod op vakantieverhuur, voor een erfpachtstelsel en voor een lagere onroerendezaakbelasting voor duurzamere woningen. Ook dient de gemeente de bouw van sociale koopwoningen mogelijk te maken.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.