Overslaan en naar de inhoud gaan

PvdA:bouw meer sociale huurwoningen in Amsterdam

Image

Op plekken waar veel mensen willen wonen zoals in Amsterdam, zullen meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Zo stelt een werkgroep van de PvdA aan de vooravond van het volgend jaar te schrijven verkiezingsprogramma. Ook moet het systeem van huurpunten en toeslagen plaatsmaken voor een eerlijker systeem gebaseerd op een zogenaamde woonquote. En moeten huurders meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze wonen.

De werkgroep volkshuisvesting, met onder meer AFWC-directeur Egbert de Vries, ASW-directeur Eef Meijerman, oud-PvdA raadslid Michiel Mulder en oud-senator/oud-wethouder Adri Duivesteijn, vindt dat volkshuisvesting opnieuw onderwerp moet worden van politieke discussie. De PvdA-waarden voor het wonen gaan over toegankelijkheid, betaalbaarheid en zeggenschap. Er mag volgens de betrokken sociaaldemocraten geen samenleving ontstaan waarin de lagere inkomens naar de buitenwijken worden gedwongen. Of zelfs helemaal de stad uit.

De invoering van een zogeheten aanbodnorm moet ervoor zorgen dat overal voldoende aanbod is van sociale huurwoningen. De gemeente heeft de verplichting hiervoor te zorgen. Is sprake van een tekort, dan is er een wettelijke verplichting woningen te bouwen. Gemeenten die dat niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op een in te stellen Rijksfonds voor het Wonen.

Een goede woning moet voor iedereen bereikbaar zijn, zo stelt de werkgroep. De woonquote is het deel van het inkomen dat afhankelijk van de huishoudsamenstelling maximaal kan worden besteed aan huur en energielasten. De verhuurder zal zich bij het vaststellen van de huur aan de huurquote volgens NIBUD-normen moeten houden. Het systeem van huurtoeslag kan vervolgens afgebouwd. Verder pleit de werkgroep voor democratisering van de woningcorporaties. Huurders moeten een directere invloed krijgen op het beleid. Daarnaast moet de huurder 'recht op beheer' krijgen en is het zaak de oprichting van wooncoöperaties meer ruimte te bieden.

Hier staat een samenvatting van het essay: Onze waarden voor het wonen