Raad van State haalt streep door bestemmingsplan Havenstraatterrein Amsterdam-Zuid

28.03.2019
Image
De Raad van State heeft het nieuwe bestemmingsplan voor het Havenstraatterrein in Amsterdam-Zuid vernietigd. De gemeente Amsterdam houdt volgens de raad onvoldoende rekening met de belangen van de elektrische museum-tramlijn Haarlemmermeerstation-Bovenkerk.
 
Amsterdam wil het Havenstraatterrein omvormen naar een modern woon-werkgebied. De plannen voorzien in de bouw van onder meer vijfhonderd nieuwe woningen en onderwijsvoorzieningen. In het gebied bevinden zich echter ook de keerlus van de tramlijn en vier stallingsloodsen, waar de vereniging RETM onderdak biedt aan 75 historische trams. In het nieuwe bestemmingsplan is het voortbestaan van de tramlijn echter niet specifiek bestemd. De gemeente wil de tramlijn wel behouden, maar biedt slechts op beperkte schaal alternatieve stallingsruimte. 
 
Volgens de vereniging is passende huisvesting voor het historische materieel niet zonder meer voor handen. Ook kan de RETM alternatieve huisvesting niet zelfstandig bekostigen. De Raad van State komt op grond daarvan tot de conclusie dat 'de gemeente onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de belangen bij het behoud van het historische spoor in het plangebied.' Wethouder Van Doorninck is teleurgesteld in de uitspraak. Volgens haar heeft de raad de laatste aanbieding van de gemeente - een loods van 500 m² - niet meegenomen in de uitspraak.
 
De gemeente Amsterdam heeft het Havenstraatterrein in 1989 van de Spoorwegen overgenomen. Sindsdien zijn er vele plannen voor het gebied ontwikkeld. Zo kwam het plangebied in 2008 in beeld als locatie voor een nieuw stadsdeelkantoor. Dat plan verdween na de fusie van de stadsdelen Oud-Zuid en Zuider-Amstel weer in de la. En vanaf het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1935 tot eind jaren negentig lag er een reservering voor een verkeersverbinding over de Schinkel. In oktober 2014 is het Investeringsbesluit Havenstraatterrein vastgesteld wat als startpunt dient voor de herontwikkeling van het gebied.