Raad van State vernietigt uitspraak over schadevergoeding na Gluurverhoging

12.06.2020
Image

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. Het is niet aan de bestuursrechter, maar aan de civiele rechtbank om de gevolgen van niet legale inkomensverstrekking te beoordelen.

De bestuursrechter oordeelde eerder dat een huurder door onrechtmatig handelen van de Belastingdienst financieel schade had geleden en de Belastingdienst dit moest compenseren. De Belastingdienst had van 2013 tot en met april 2016 geen inkomensgegevens mogen verstrekken vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag. De bestuursrechter oordeelde daarom tot een schadevergoeding, maar de Raad van State heeft dat besluit nu vernietigd. De bestuursrechter was in dit geval niet bevoegd om een uitspraak te doen over de schadevergoeding.
De Woonbond vindt het teleurstellend dat huurders die erg lang op een uitspraak hebben moeten wachten, nu nog geen duidelijkheid hebben. Hoger beroep bij de civiele rechtbank zal uiteindelijk uitsluitsel moeten bieden over een schadevergoeding.