Rapport meldt forse leegstand in centrum

18.12.12
Rapport meldt forse leegstand in centrum

In stadsdeel Centrum staan zeker tweeduizend woningen langdurig leeg. Althans, er staan langer dan twee jaar geen bewoners ingeschreven volgens de gemeentelijke basisadministratie. Dat meldt een onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Centrum (WSC), waarin wordt gepleit voor strenger toezicht. Het rapport meldt dat er dat er ook zestig corporatiewoningen langdurig leeg staan en 136 corporatiewoningen de bestemming 'antikraak' hebben.

Op initiatief van de Huurdersvereniging Centrum is in de afgelopen anderhalf jaar door het Wijksteunpunt Wonen Centrum onderzoek gedaan naar leegstand in stadsdeel Centrum. Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat de Huurdersvereniging veel signalen ontving van leegstaande woningen. De lokale overheid heeft volgens de huurdersvereniging geen goed beeld van de leegstand.

Volgens het onderzoek staan op ruim 2000 woningen in het centrum geen bewoners ingeschreven. Deze administratieve leegstand zegt op zichzelf niet zo veel. Woningen kunnen te koop staan, tijdelijk geen bewoners hebben vanwege verhuizing of renovatie. Of bewoners hebben zich niet ingeschreven. Maar volgens het rapport gaat het bij die 2000 niet om 'frictieleegstand': in die 2000 woningen staan meer dan twee jaar geen bewoners ingeschreven.

Opvallend is hoe weinig eigenaren van te koop staande woningen een tijdelijke verhuurvergunning aanvragen: minder dan 300 keer in 2011.

De onderzoeker kon niet precies achterhalen hoeveel corporatiewoningen er langdurig leeg staan vanwege verkoop. Na een jaar leegstand moeten ze officieel weer terug in de verhuur. Maar de onderzoeker concludeert dat er "een slechte terugkoppeling is vanuit de corporaties ten aanzien van de verkochte woningen." Het rapport spreekt ook zijn zorg uit over het aantal corporatiewoningen dat via antikraak wordt bewoond, zonder dat er soms concrete renovatieplannen zijn of een peildatum is afgegeven. Het onderzoeksrapport roept het stadsdeel Centrum op een actiever leegstandsbeleid te gaan voeren, onder meer door een eigen leegstandsregister te gaan aanleggen en bestanden te koppelen.

U kunt het rapport hier downloaden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS