Realisatie Elzenhagen Zuid stap dichterbij, bouwers zetten hun handtekening

20.12.2019
Image

De handtekeningen voor de bouw van Elzenhagen Zuid zijn gezet. De bouwende partijen ontwikkelcombinatie CZAN (AM en Blauwhoed) en woningcorporatie Ymere verwachting in 2021 met de nieuwe woonbuurt te starten. Het moet een 'stedelijke woonbuurt vol groen' worden. Er is ruimte voor 1.800 woningen.

In Elzenhagen Zuid is 30 procent van het woningaanbod bestemd voor sociale huur, 20 procent voor middeldure huur en 50 procent voor de vrije sector koop en huur. Het gebied bestaat straks uit drie buurten: Noordbuurt, Zuidbuurt en Singelstrook. In de Noordbuurt komen woonblokken met appartementen en ongeveer 65 zelfbouwkavels. In de Zuidbuurt komen kleine appartementenblokken in een parkachtige en autoluwe omgeving. De Singelstrook biedt ruimte aan appartementen met hoogteaccenten van maximaal 56 meter. Verder worden de huidige tijdelijke woonunits van de Volksbond Amsterdam vervangen door circa 55 vaste zorgwoningen en opgenomen in de bebouwing van de​ Singelstrook. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan voor Elzenhagen Zuid in februari ter besluitvorming voorgelegd. ​
​​
Co Stor, ambtelijk opdrachtgever bij gemeente Amsterdam, is blij dat nu met AM, Blauwhoed, en Ymere harde afspraken zijn vastgelegd over de realisatie van nagenoeg alle woningen. "Dit is belangrijk omdat Amsterdam nu meer woningen nodig heeft dan ooit. Deze ondertekening is het contractuele sluitstuk van de ontwikkeling van dit bijzondere gebied tussen de levendige stad en landelijk Noord.”​
CZAN ontwikkelt de middeldure huurwoningen, de koopwoningen en een deel van de sociale huurwoningen, Ymere bouwt 207 sociale huurwoningen​ voor zowel alleenstaanden als gezinnen.

In het gebied komen verschillende sport- en onderwijsvoorzieningen. Een nieuwe sporthal vervangt de huidige en de huidige atletiekbaan krijgt een nieuwe plek in het park en wordt openbaar. Verder komen er twee nieuwe scholen en een moskee met cultureel centrum. Ook wordt er een groot park langs het Noordhollandsch-Kanaal aangelegd. ​De realisatie gaat naar schatting acht jaar duren.