Rechter: huurders moeten Haarlemmerpoort verlaten

04.08.17
Rechter: huurders moeten Haarlemmerpoort verlaten

Het doek valt voor de laatste bewoners van de Haarlemmerpoort. Nadat in juli de Amsterdamse gemeenteraad akkoord ging met de nieuwe horeca-bestemming van het monument, heeft de rechtbank nu ook de laatste twee reguliere huurders bevolen hun sleutel voor 1 september in te leveren. De overige tijdelijke huurders was al per 1 september de wacht aangezegd. Eigenaar Ymere wil dan direct beginnen met de renovatie.

De rechtbank volgt de redenering van Ymere dat uitplaatsing van alle bewoners noodzakelijk is om de hoognodige en ingrijpende renovatie mogelijk te maken. De laatste twee reguliere huurders hebben zich lang verzet tegen de beëindiging van hun huurovereenkomst, de renovatieplannen van Ymere en de komst van horeca op de begane grond in de Haarlemmerpoort.
Volgens de rechter weegt het maatschappelijk belang van Ymere zwaarder dan het individuele belang van de laatste twee huurders. Ymere heeft hen naar eigen zeggen 'tientallen vervangende woningen' aangeboden en de mogelijkheid gegeven om na renovatie terug te keren. Op de bovenverdieping van de poort komen een aantal woningen terug.

De Haarlemmerpoort dateert uit 1840 en is ooit gebouwd als stadspoort. Daarna is de poort in gebruik geweest als belastingkantoor, een kleine politie- en brandweerpost en bij de gemeente Amsterdam. Het gebouw stond jarenlang leeg en is eind jaren '70 gekraakt. Toen zijn er voor het eerst woningen in gerealiseerd. Daar wil Ymere nu zoveel mogelijk van af en vindt gebruik van het gehele pand als sociale huurwoning onlogisch. De woningcorporatie zet haar beperkte financiële middelen liever anders in.

De uitspraak is alleen van belang voor de twee huurders met een regulier huurcontract. De overige bewoners hebben een tijdelijke huurovereenkomst en moeten ook uiterlijk op 1 september de sleutel inleveren. Ymere hoeft hen geen alternatief te bieden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS