Overslaan en naar de inhoud gaan

Regionaal woononderzoek gemeenten en corporaties

De gemeenten en woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Almere en Haarlem houden voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel van het onderzoek is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om de situatie op de woningmarkt te verbeteren.
Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Volgens de initiatiefnemers is het aantal verhuizingen lager dan ooit en worden er nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Daardoor is het des te belangrijker het aanbod van woningen goed te laten aansluiten bij de vraag en de mogelijkheden van de markt. Om dit beter te kunnen accommoderen is het van belang te weten hoe huishoudens nu wonen, welke verhuiswensen er zijn, waar de knelpunten in de doorstroming zitten en hoe de werkelijke verhuisstromen eruit zien.
Bijzonder aan dit onderzoek is de grootschaligheid: alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam doen mee, evenals Almere, alle gemeenten in de regio Haarlem, vrijwel alle woningcorporaties die in deze regio’s zijn gevestigd en de provincie Noord-Holland als subsidieverstrekker. Per gemeente moet zo een goed beeld ontstaan van de woonsituatie en van verhuiswensen en verhuisbewegingen. Voor grotere gemeenten is de informatie te splitsen per wijk of deelgebied.
De vorm van het onderzoek is een enquête. De vragen hebben betrekking op onder meer de woonwensen, de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, het huishouden en de woonlasten. De enquête vindt plaats in 26 gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang. Eind 2013 worden de uitkomsten verwacht.