Regionale corporaties: sociale huurwoning geen voorziening maar een thuis

07.08.2018
Image
Een groep van vijftien corporaties van buiten de grote steden stelt zich teweer tegen de veranderende status van de sociale huursector. Ze maken zich in een gemeenschappelijk verklaring sterk voor het behoud ervan als een volwaardig segment van de woningmarkt, waarbinnen corporaties betaalbare woningen verhuren aan een gevarieerd publiek. Een woning moet geen voorziening worden maar een thuis blijven. Ze waarschuwen ook voor het voorstel van 'Passend Wonen' van een aantal collega-corporaties uit grote steden: "Aan de toegang tot een betaalbare huurwoning worden steeds meer eisen gesteld. Over hoeveel je verdient, hoe groot je gezin is, over wat je minimaal moet of maximaal mag betalen, over hoe lang je mag blijven. Die eisen klinken misschien wel logisch maar gaan onafwendbaar leiden tot stigmatisering en uitsluiting." 
 
De vijftien corporaties, waaronder Wooncompagnie en Kennemer Wonen uit de Metropoolregio Amsterdam, pleiten voor een benadering waarin huurders geen ‘tijdelijk verblijfsgerechtigden’ zijn maar gewoon mensen die een betaalbare woning zoeken. "Laat de sector niet verworden tot een tijdelijk vangnet voor mensen met pech!"
Ze wijzen op de unieke traditie van de Nederlandse corporatiesector, met woningen met een kwaliteit die zich niet onderscheidt van andere woningen en met een zeer gemengde huurderspopulatie. Ondertussen zien ze de 'volkshuisvesting' in een hoog tempo de andere kant op bewegen, met strakke toelatingseisen en doelgroepafbakening: "En het eindbeeld van al die ontwikkelingen is angstwekkend helder: we zijn hard op weg naar een corporatiesector die, net als elders in de wereld, uitsluitend kwetsbare groepen huisvest."
Zo'n 'vangnetvariant' leidt volgens het pleidooi uiteindelijk tot een kleine, overgereguleerde sector, waarin huurders voortdurend moeten aantonen dat zij recht hebben op iets vanzelfsprekends: een goede en betaalbare woning.
 
Het pleidooi is hier te downloaden: