Ruimte voor 1.800 nieuwe woningen in stationsgebied Purmerend

27.05.2021
Image

Het stedenbouwkundig masterplan voor het stationsgebied van Purmerend is vastgesteld, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. Er is ruimte voor 1.800 nieuwe woningen. Ook is er een nieuwe naam. De ontwikkeling van het gebied gaat verder onder de naam Waterlandkwartier.

De komende tien tot twintig jaar moet het stationsgebied van Purmerend transformeren naar een gemengd stedelijk gebied. Wonen en werken wordt gecombineerd met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden. In het masterplan zijn de plekken aangewezen waar kan worden gebouwd. Het gebied krijgt een autoluw karakter. Ook is er gekozen voor een hoge bebouwingsdichtheid: er is ruimte voor woningbouw en uitbreiding van het kantoorareaal. Bij de bouw van die woningen is er speciale aandacht voor huisvesting van jongeren en ouderen.
“Het Waterlandkwartier wordt een stadsbuurt zoals Purmerend nu nog niet kent”, aldus wethouder Thijs Kroese. “Met een intensief gebruik van de ruimte, menging van functies, en een sterke eigen uitstraling qua architectuur. Daarbij staat de menselijke maat centraal.”
Eerder al selecteerde de gemeente Heijmans Vastgoed als een van de marktpartijen voor het ontwikkelen van de nieuwe stadswijk.