S-woord toegevoegd aan kabinetsmaatregelen tegen de 'wooncrisis'

11.11.19
Stientje van Veldhoven. Beeld: Arenda Oomen
S-woord toegevoegd aan kabinetsmaatregelen tegen de 'wooncrisis'
Vandaag bespreekt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken de maatregelen die het kabinet wil nemen om de 'wooncrisis' te bestrijden. Het stikstofprobleem heeft daar nu ook een plaats in gekregen. Maar verder is er aan het op Prinsjesdag aangekondigde pakket maatregelen, waaronder een woningbouwimpuls van in totaal 2 miljard euro, niets gewijzigd. Wel verdedigt een andere minister de plannen: Stientje van Veldhoven vervangt de zieke Ollongren. 
 
Op Prinsjesdag heeft het kabinet een pakket maatregelen aangekondigd om het woningtekort aan te pakken. Het betreft een bijdrage van 1 miljard euro die voornamelijk gaat naar de stedelijke regio's waar minister Ollongren 'woondeals' mee heeft gesloten. Daarnaast krijgen bouwende corporaties in tien jaar 1 miljard euro korting op de verhuurderheffing én gaat het kabinet met een aanjaagteam en andere beleidsmaatregelen helpen de bouwproductie te versnellen. 
Het pakket aan maatregelen is volgens het kabinet vooral gericht op starters, mensen met een laag- en middeninkomen en diverse kwetsbare groepen. Opvallend is dat de 'noodknop' geheel onbesproken blijft. Wel wordt het puntenstelsel aangepast om meer  betaalbare huurwoningen in de bestaande voorraad te behouden: het WOZ-aandeel in het puntentotaal per woning wordt gemaximeerd op 33 procent. 
 
De miljard is bedoeld om woningbouwprojecten 'los te trekken'. Nieuw is dat daarbij ook het S-woord wordt genoemd: dit geld kan ook worden ingezet om  aanvullende maatregelen te financieren om nodig om de stikstofdepositie te compenseren of de extra kosten voor stikstofarm bouwen. Het bedrag komt in vier tranches beschikbaar.
 
Wat betreft de woningcorporaties. Vanaf 1 januari kunnen corporaties gemiddeld 100 miljoen jaarlijks vrijstelling van de verhuurderheffing krijgen voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen. Daarvoor is in totaal 1 miljard euro beschikbaar. Overigens compenseert deze tegemoetkoming niet eens de stijging van alle belastingmaatregelen (optelsom van verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en ATAD) waardoor dit met recht een sigaar uit eigen doos is.
 
De huidige maatregelen sluiten aan op die van de 'Nationale woonagenda' en de regionale woondeals. Doel is jaarlijks 75.000 woningen toe te voegen aan de voorraad. Voor 2019 ziet dit er nog goed uit, maar naar verwachting komt de woningbouw de komende jaren in de knel.
 
Zie ook:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.