Samenwerking studentenhuisvesters en beleggers blijft mogelijk

18.12.15
Samenwerking studentenhuisvesters en beleggers blijft mogelijk

Als het aan de Tweede Kamer ligt blijven woningcorporaties en beleggers samenwerken bij de bouw van studentenwoningen. Kort geleden werd duidelijk dat minister Blok de Woningwet zo uitlegde dat studentenhuisvesters geen studentencomplexen van beleggers mochten beheren. Er zou sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. De Tweede Kamer stemde dinsdag 15 december 2015 in met een motie van CDA en D66 om alsnog een uitzondering te maken.

De motie betekent dat de minister ervoor moet zorgen dat woningcorporaties en (institutionele) beleggers mogen samenwerken, zij het onder bepaalde voorwaarden. De beleggers moeten het eigenarenrisico dragen, de samenwerking mag geen extra financiële risico’s voor corporaties opleveren en de beleggers mogen niet profiteren van het staatssteunvoordeel van corporaties.
Hiermee wil de Tweede Kamer zorgen dat de bouw van (goedkope) studentenwoningen op peil blijft. Er zijn met name in de regio Amsterdam tal van succesvolle voorbeelden van samenwerking tussen studentenhuisvester DUWO en commerciële partijen. Minister Blok maakte met name bezwaar tegen het de mogelijkheid van mogelijke staatssteun. Zijn redenering: beleggers willen met studentenhuisvesters graag langjarige huurcontracten afsluiten omdat de inkomsten altijd zijn gegarandeerd. De minister heeft nog niet gereageerd op de motie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS