Sloop Airey-woningen van de baan

04.03.15
Sloop Airey-woningen van de baan
update 5 maart 10:00

Woningcorporatie Eigen Haard heeft de sloopplannen van de 141 zogeheten Airey-woningen in Nieuw-West ingetrokken. Al jaren is de voorgenomen sloop onderwerp van controverse. Zowel bewoners, erfgoedverenigingen als politici bleven te hoop lopen tegen de sloopplannen, hoewel stadsdeel Nieuw-West eerder al tweemaal een sloopvergunning af gaf.

Eigen Haard is lang blijven vasthouden aan sloop van de kleine geprefabriceerde duplex-woningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan. In 2013 kreeg de corporatie bijval uit 'onverdachte hoek' van Stadsherstel. Die zag evenmin een financieel gezonde basis voor renovatie van de gebrekkige woningen. Renovatie is kostbaar en zal niet leiden tot woningen die voldoen aan de hedendaagse woonwensen, was de conclusie van Stadsherstel.

Eerder had architectenbureau Van Schagen - een renovatiespecialist - juist een onderbouwing gegeven hoe de Aireystrook wel kon worden gehandhaafd.

Het nieuwbouwprogramma voorzag in een mix van koopwoningen en sociale huurwoningen. Ook bestond de mogelijkheid om meer grote woningen te bouwen. Nu blijven er meer betaalbare sociale huurwoningen in de voorraad.

Beschermers van de oorspronkelijke Westelijke Tuinsteden hielden de sloopplannen echter op de politieke agenda. De buurt had de status van beschermd stadsgezicht. Behalve buurtverenigingen, de bond Heemschut heeft ook de SP van verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens jarenlang gestreden voor behoud van de woningen. Het behoud van de Airey-strook werd een kwestie van de gemeenteraad. Eigen Haard heeft nu ten lange leste 'meebewogen' om de bewoners niet nog langer in onzekerheid te laten. De 141 woningen worden gerenoveerd. Op welke wijze is nog niet duidelijk. De woningen zijn tochtig, gehorig en bewoners hebben te maken met veel ongemakken. De renovatie wordt in ieder geval zo ingrijpend dat de bewoners tijdelijk hun huis moeten verlaten naar een wisselwoning. Voor bewoners die niet willen terugkeren blijft de mogelijkheid bestaan te verhuizen met stadsvernieuwingsurgentie.
In mei presenteert Eigen Haard het renovatieplan aan de bewoners. 

Zie ook:

Stadsherstel ziet niks in renovatie Airey-woningen (NUL20 21-06-2013)
HVDN-ontwerp gekozen voor nieuwbouw Airey-strook (Nul20, 05-09-2012)
Laatste slag om Aireyblokken (NUL20, 16-05-2012)
Overname Aireystrook door Eigen Haard (NUL20, 23-02-2012)
De zin en onzin van renovatie (NUL20, 30/06/2010)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS