Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale huurwoning ontnomen na langdurig verblijf in buitenland

Image

Jaarlijks wordt in Amsterdam bij honderden corporatiewoningen woonfraude geconstateerd, in de meeste gevallen vanwege illegale onderhuur. Maar daar gaat vaak een langdurig traject aan vooraf dat niet zelden start bij een anonieme tip. Zo ook bij deze huurder van Eigen Haard die al twee jaar in Bangladesh verbleef. Begin april besloot de rechter de huurovereenkomst te ontbinden. Waarom duurt het zo lang? Een praktijkvoorbeeld.

Woningcorporaties hebben vorig jaar in Amsterdam in 654 gevallen huurovereenkomsten ontbonden vanwege onrechtmatig gebruik, in de meeste gevallen (372 keer) vanwege onderhuur. Dat lot treft deze maand ook een huurder van Eigen Haard die sinds november 2017 de woning huurde, maar sinds eind 2019 in Bangladesh verbleef. Pogingen om voor zijn aldaar verblijvende echtgenote en zoon een visum te verkrijgen om naar Nederland te komen, mislukten.

Eind december 2019 ontving Eigen Haard een melding dat de woning zou zijn onderverhuurd aan een Portugese familie voor naar verluidt 1.200 per maand. Naar aanleiding hiervan startte de corporatie een onderzoek, maar bij opeenvolgende huisbezoeken - met ruime tussenpozen - werd de deur niet open gedaan. Een nieuwe melding in juni 2021, waarbij de melder met foto's aantoonde dat gedaagde nog altijd in Bangladesh verbleef en zich daar bezig hield met de politiek, leidde tot een vierde huisbezoek in juli 2021. Daarbij werd wel een bewoner aangetroffen en konden foto's van de woning worden gemaakt. Er werden vijf bedden en vijf tandenborstels aangetroffen. De verhuurder concludeert: illegale onderhuur.

Omdat de huurder niet bereid bleek de huur zelf op te zeggen, begint Eigen Haard een ontruimingsprocedure. Daar gaat ook weer geruime tijd overheen, totdat de rechtbank op 8 april uitspraak doet. In het vonnis wordt het verweer van de huurder niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank stelt vast dat gedaagde is tekortgeschoten in de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en dat ontbinding daarvan is gerechtvaardigd. Of er daadwerkelijk onderhuur is betaald doet in feite niet ter zake. De door Eigen Haard gevorderde boete van 5.000 euro wordt niet toegewezen.