Somberheid en strijdbaarheid bij Amsterdamse corporaties

16.01.13
Somberheid en strijdbaarheid bij Amsterdamse corporaties

De opdoffer van het regeerakkoord dreunt nog na in de corporatiesector, zo bleek uit de traditionele nieuwjaarstoespraak van AFWC-directeur Hans van Harten op dinsdag 15 januari. Er is berusting, ongeloof en woede in de sector, verwoordde Van Harten de gemengde gevoelens over de afrekening die nu lijkt plaats te vinden. Maar hij toonde zich ook strijdbaar om de mooie Amsterdamse traditie van sociale volkshuisvesting overeind te houden. 

Volgens Van Harten is het duidelijk dat een "giftige cocktail van incidenten, beeldvorming daarover, onbegrip en opportunisme" heeft geleid tot een politiek programma. De hele huursector wordt in zijn ogen uitgekleed vanwege het wangedrag van een beperkt aantal individuen.

Hij stak de hand in eigen boezem - "er zijn teveel incidenten geweest om missers tot louter bedrijfsongevallen te bestempelen" - maar hij verweet de politiek ook opportunisme. "Hoe kan het zijn dat nog geen vier jaar geleden minister Ella Vogelaar van de PvdA een rapport omarmde en uitvoerde van Pieter Winsemius, haar voorganger van de VVD, geheten ‘Vertrouwen in de Buurt’, om corporaties de centrale spil te laten zijn in de wijkaanpak want wie moet het anders doen? En dat nu een coalitie van diezelfde partijen de corporaties nog slechts sociale huurwoningen wil laten bouwen en beheren en dat is het dan wel?"

Hij wees er ook op dat destijds de inzet van de verzelfstandiging was dat de corporaties zelf hun geld moeten verdienen om onrendabele investeringen te doen; dat corporaties inmiddels de helft van de bouwproductie in het land realiseren; en dat dankzij de wijkaanpak de leefbaarheid van elf bedreigde Amsterdamse buurten weer door de bewoners als voldoende wordt beoordeeld.

Hij benadrukte dat de sector ook zelf stappen moet zetten, zoals meedenken over beter en scherper toezicht en een betere ordening van taken en bevoegdheden. Ook in het intern toezicht van corporaties onderling is nog een slag te maken, aldus Van Harten.

Volgens de Federatie-directeur is er nog een goede kans dat het voorgenomen kabinetsbeleid kan worden bijgesteld: "We zullen in allerlei coalities moeten benadrukken dat de verhuurdersheffing zo niet kan, corporaties geen incassobureau van het Rijk kunnen zijn en dat huurders niet voor onmogelijke huurlasten kunnen worden gesteld. We moeten ook strijdbaar zijn en die kans grijpen." De traditie van sociale volkshuisvesting is volgens hem "te mooi om door één pennenstreek in het regeerakkoord om zeep te worden geholpen."

 

De hele toespraak is HIER te vinden.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.