Start vernieuwing Jeruzalem Amsterdam-Oost

21.02.2014

Rochdale Ontwikkeling is gestart met de bouw van blok M in de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost. Aan het Ingenhouszhof verrijst een complex met 84 sociale huurwoningen speciaal voor ouderen. In de plint komen verschillende (zorg)voorzieningen zoals een apotheek, een fysiotherapeut en huisartsenpost. Ook komt er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Habion zal de nieuwbouw kopen, beheren en verhuren. Blok M is de eerste Amsterdamse activiteit van de landelijk werkende corporatie gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Er is lang gepraat over de vernieuwing van dit naoorlogse, karakteristieke wijkje. Het ontbreekt Rochdale aan middelen om zelf de vernieuwing vorm te geven.
Na ruim vijftig jaar voldoen de woningen in Jeruzalem niet meer aan de eisen van deze tijd. Een fysieke ingreep van restauratie en deels sloop is daarom noodzakelijk. Jeruzalem kreeg eerder als eerste naoorlogse wijk de status van Rijksmonument vanwege zijn bijzondere architectuur en stedenbouw. Alle betrokken partijen hebben bij de vernieuwing dan ook rekening gehouden met de cultuur- en bouwhistorische waarden en de betekenis van de wijk. De stedenbouwkundige structuur en de tuindorp-gedachte blijven behouden.