Startende koper moet het ook niet meer hebben van aanbod woningcorporaties

21.04.21
Bron: Kadaster
Startende koper moet het ook niet meer hebben van aanbod woningcorporaties

Starters die een koopwoning zoeken vinden die minder snel bij woningcorporaties dan een aantal jaren terug. Woningcorporaties verkopen namelijk veel minder woningen aan particulieren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster. Bovendien kunnen starters ook woningen van corporaties steeds minder betalen.

Vooral de alleenwonende starter vindt minder snel een koopwoning bij de woningcorporatie. Van alle woningen die deze singles kochten was in 2014 nog ruim 20 procent van een woningcorporatie, terwijl dat in 2020 nog slechts 7 procent was. Ook bij stellen is een afname zichtbaar van 12 naar 4 procent. Voor deze 'samenstarters' speelde het aanbod van woningcorporaties al een kleinere rol.

Van 2009 tot en met 2020 verkochten woningcorporaties ruim 236.000 woningen. Dit is 12 procent van het totaal aantal verkochte woningen. Het aantal verkopen neemt gestaag af sinds 2013, zeker aan particulieren. Corporaties verkopen wel meer onderling en aan bedrijfsmatige investeerders. De onderlinge overdracht wordt de afgelopen jaren opgestuwd door twee oorzaken. Ten eerste dwingt de nieuwe Woningwet corporaties zich meer te concentreren in één woningmarktregio; ze dragen woningen buiten die thuisregio bij voorkeur over aan collega-corporaties. Daarnaast verkopen corporaties pakketten woningen om hun financiële situatie te verbeteren.

Het armlastige Vestia verkocht bijvoorbeeld eind 2020 ongeveer 5.600 verhuureenheden aan andere corporaties. Op eerdere verkopen van sociaal bezit aan commerciële partijen is veel kritiek gekomen. Met name toen bleek dat deze investeerders de woningen later met forse winsten doorverkochten. Op deze manier zijn tientallen miljoenen euro's aan maatschappelijk vermogen weggelekt uit de sector. Wat dat betreft is het sentiment gekeerd. Terwijl minister Blok enkele jaren terug op beurzen buitenlandse investeerders nog aanmoedigde hun slag te slaan op de Nederlandse corporatiemarkt, keren steeds meer bewoners, politieke partijen en gemeenten zich tegen verkoop van corporatiewoningen. De verkleining van de corporatiesector is een geloofsartikel dat bijna alleen de VVD nog aanhangt, en ook niet meer fanatiek.

Een belangrijke reden voor corporaties en gemeenten om door te gaan met verkoop is om voldoende middelen te genereren voor de broodnodige nieuwbouw. Aan die vicieuze cirkel kan alleen een einde gemaakt als de verhuurderheffing wordt afgeschaft of beperkt.

Hoeveel corporatiewoningen er in Amsterdam in 2020 zijn verkocht is nog niet bekend. Vermoedelijk wijkt dat niet veel af van 2019 toen het er bijna duizend waren. Lang boden corporatiewoningen Amsterdamse starters met een middeninkomen een kans om aan een koopwoning te komen. Maar dat is nauwelijks meer het geval. Terwijl de gemiddelde verkoopprijs in 2012 nog ruim 167.500 euro was, was die zes jaar later in 2018 al gestegen naar 320.600 euro. Daarna zijn de prijzen nog fors doorgestegen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.