Startende koper moet het ook niet meer hebben van aanbod woningcorporaties

21.04.21
Bron: Kadaster
Startende koper moet het ook niet meer hebben van aanbod woningcorporaties

Starters die een koopwoning zoeken vinden die minder snel bij woningcorporaties dan een aantal jaren terug. Woningcorporaties verkopen namelijk veel minder woningen aan particulieren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster. Bovendien kunnen starters ook woningen van corporaties steeds minder betalen.

Vooral de alleenwonende starter vindt minder snel een koopwoning bij de woningcorporatie. Van alle woningen die deze singles kochten was in 2014 nog ruim 20 procent van een woningcorporatie, terwijl dat in 2020 nog slechts 7 procent was. Ook bij stellen is een afname zichtbaar van 12 naar 4 procent. Voor deze 'samenstarters' speelde het aanbod van woningcorporaties al een kleinere rol.

Van 2009 tot en met 2020 verkochten woningcorporaties ruim 236.000 woningen. Dit is 12 procent van het totaal aantal verkochte woningen. Het aantal verkopen neemt gestaag af sinds 2013, zeker aan particulieren. Corporaties verkopen wel meer onderling en aan bedrijfsmatige investeerders. De onderlinge overdracht wordt de afgelopen jaren opgestuwd door twee oorzaken. Ten eerste dwingt de nieuwe Woningwet corporaties zich meer te concentreren in één woningmarktregio; ze dragen woningen buiten die thuisregio bij voorkeur over aan collega-corporaties. Daarnaast verkopen corporaties pakketten woningen om hun financiële situatie te verbeteren.

Het armlastige Vestia verkocht bijvoorbeeld eind 2020 ongeveer 5.600 verhuureenheden aan andere corporaties. Op eerdere verkopen van sociaal bezit aan commerciële partijen is veel kritiek gekomen. Met name toen bleek dat deze investeerders de woningen later met forse winsten doorverkochten. Op deze manier zijn tientallen miljoenen euro's aan maatschappelijk vermogen weggelekt uit de sector. Wat dat betreft is het sentiment gekeerd. Terwijl minister Blok enkele jaren terug op beurzen buitenlandse investeerders nog aanmoedigde hun slag te slaan op de Nederlandse corporatiemarkt, keren steeds meer bewoners, politieke partijen en gemeenten zich tegen verkoop van corporatiewoningen. De verkleining van de corporatiesector is een geloofsartikel dat bijna alleen de VVD nog aanhangt, en ook niet meer fanatiek.

Een belangrijke reden voor corporaties en gemeenten om door te gaan met verkoop is om voldoende middelen te genereren voor de broodnodige nieuwbouw. Aan die vicieuze cirkel kan alleen een einde gemaakt als de verhuurderheffing wordt afgeschaft of beperkt.

Hoeveel corporatiewoningen er in Amsterdam in 2020 zijn verkocht is nog niet bekend. Vermoedelijk wijkt dat niet veel af van 2019 toen het er bijna duizend waren. Lang boden corporatiewoningen Amsterdamse starters met een middeninkomen een kans om aan een koopwoning te komen. Maar dat is nauwelijks meer het geval. Terwijl de gemiddelde verkoopprijs in 2012 nog ruim 167.500 euro was, was die zes jaar later in 2018 al gestegen naar 320.600 euro. Daarna zijn de prijzen nog fors doorgestegen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.