Starters meer kans in Almere

20.09.2011

Starters meer kans in Almere

Een voorrangsregeling op wijkniveau geeft Almeerse starters veel betere kansen op een woning. In bepaalde wijken krijgen bewoners voorrang om door te stromen binnen de wijk. Vooral starters tot 30 jaar blijken door deze regeling beter aan bod komen, aldus directeur Maarten Pel van de Alliantie. “In 2009 verhuurden we in deze wijken slechts twee woningen aan starters tot dertig jaar, in 2010 waren dat er 36." Het experiment loopt tot eind 2012. 

De 'voordeelregeling' is een experiment binnen het woonruimteverdeelsysteem voor specifieke wijken in Almere: de Wierden, de Werven, de Bouwmeesterbuurt en Stedenwijk. Het doel is om huurders uit de wijk meer kans te bieden in hun eigen wijk wooncarrière te maken of zich vanuit het ouderlijk huis te vestigen in een hun bekende wijk, met de familie in de buurt. Doel is de sociale cohesie in deze buurten te verbeteren dan wel in stand te houden.

De helft van de sociale huurwoningen die vrijkomen in de vier wijken wordt aangeboden via deze voorrangsregeling. Deze woningen worden eerst toegewezen aan kandidaten uit de wijk zelf, ook wanneer zij korter staan ingeschreven dan andere mensen die reageren. Als meer wijkbewoners op de woning reageren geldt wel de langste inschrijfduur.

In 2010 hebben ruim 4 keer zoveel starters binnen de wijk een woning toegewezen gekregen dan in  het jaar daarvoor. Waar in 2009 van het totaal aantal verhuringen aan wijkbewoners 45% is verhuurd aan starters is dit aandeel in 2010 gestegen tot 63%.

Trefwoorden