Steeds meer Koopgarant-kopers

14.03.11

Steeds meer Koopgarant-kopers

In 2010 zijn 6700 woningen via een Koopgarant-regeling gekocht. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opmerkelijk was de forse groei van de verkoop van bestaande woningen. Deze worden zowel door zittende bewoners als door starters op de koopmarkt gekocht. 2500 Koopgarant-kopers  (40%) kochten een nieuwbouwwoning. De introductie van Koopgarant in Amsterdam laat nog altijd op zich wachten.

Koopgarant stelt huishoudens in staat een woning te kopen die anders financieel niet binnen hun bereik ligt. Woningcorporaties en beleggers verkopen bestaande en nieuwe woningen met Koopgarant met een korting van 10 tot 33%. Bovendien krijgen kopers de garantie dat de betreffende woningcorporatie/belegger de woning gegarandeerd binnen drie maanden terug koopt indien nodig. De verkopende partij blijft gedeeltelijk eigenaar van de woning. Bij terugkoop wordt de waardestijging of –daling gedeeld tussen woningcorporatie/belegger en de eigenaar-bewoner. De regeling maakt koopwoningen bereikbaar voor een grote groep mensen uit de lage- en middeninkomensgroepen.
Er zijn verschillende van deze koopconstructies via ‘Maatschappelijk Gebonden Eigendom’, maar Koopgarant ontwikkelt zich tot de landelijke standaard. Op dit moment hebben 160 corporaties en beleggers zich als licentiehouder aangesloten bij de Stichting OpMaat die de Koopgarant-regeling beheert.

Amsterdam wacht

In Amsterdam laat de introductie van Koopgarant nog altijd op zich wachten, ondanks de afspraken in Bouwen aan de Stad II. Nadat eind november het college had ingestemd met het buiten werking stellen van een aantal bepalingen in de Amsterdamse erfpachtbepalingen, leek de weg vrij voor corporaties om te starten. De aanpassing van erfpachtregelingen was nodig omdat Koopgarant-kopers in Amsterdam volgens de Belastingdienst geen recht hadden op hypotheekrente-aftrek. Daarmee verloor de regeling alle aantrekkelijkheid.
Deze kwestie hindert al twee jaar de invoering van Koopgarant in de hoofdstad. Eind vorig jaar leek het allemaal rond, maar bij het verwerken van afspraken tussen Belastingdienst en OGA in Koopgarant-contracten bleek de afkoop van een erfpachtcanon voor tijdvakken niet op een voor kopers fiscaal aanvaardbare wijze te combineren met de Koopgarantbepalingen. Hiervoor zou inmiddels een oplossing in zicht zijn. Naar verluidt is er 15 maart een afrondend gesprek met alle partijen. Maar ‘de oplossing’ is al vaker aangekondigd.

Zie ook: Koopgarant nu ook in Amsterdam (NUL20, november 2010)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.