Sterke groei van woningvoorraad in regio Amsterdam

16.08.18
Ontwikkeling woningvoorraad, per staaf som van laatste vier kwartalen. Bron CBS/bewerking NUL20
Sterke groei van woningvoorraad in regio Amsterdam
klik op de grafiek om te vergroten
De woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam is flink aangetrokken. In het eerste helft van 2018 kwamen er 8.500 woningen bij, waarvan 7.100 nieuwbouwwoningen. De nieuwbouwproductie kwam daarmee 55 procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2017. De groei is met name te danken aan de subregio's Amsterdam (+80%) en Flevoland (+57%), zo blijkt uit een NUL20-analyse van CBS-cijfers.
 
De overspannen woningmarkt in de regio Amsterdam is het gesprek van de dag. Ondertussen blijken gemeenten in dit gebied wel in staat hun woningproductie fors op te voeren. Dat geldt in de eerste plaats voor de hoofdstad zelf. In het eerste half jaar werden in Amsterdam 4.187 nieuwbouwwoningen opgeleverd tegenover 2.331 in dezelfde periode in 2017. De totale woningvoorraad, inclusief andere mutaties, nam zelfs toe met 5.321 woningen. Maar ook Flevoland, en met name Almere, heeft kans gezien de woningproductie flink op te voeren. In Almere nam de woningvoorraad met ruim 1.000 toe, waarvan 905 nieuwbouwwoningen. Dat is 58 procent meer dan het jaar ervoor.
In andere gemeenten nam het aantal opleveringen juist af dit jaar: Haarlem (-35%) en Zaanstreek (-36%). Omdat de afmelding van opleveringen per kwartaal sterk kan fluctueren, zeker bij kleinere gemeenten, worden trends beter zichtbaar in grafieken waarin per kwartaal steeds vier opeenvolgende kwartalen worden verwerkt (zie 'Meer info'). De woningproductie van Haarlem en Zaanstreek komt er dan positiever uit. Beide laten dan een groei zien, met name dankzij een piek in het vierde kwartaal 2017, traditioneel het kwartaal van de meeste opleveringen. Ontwikkelaars en gemeenten doen dan extra hun best de opleveringen voor het jaareinde te registreren.
 
 
Update 21 augustus:
Groei productie in werkelijkheid kleiner
Het enorme aantal opgeleverde woningen in Amsterdam is mede het gevolg van een administratieve correctie. Over 2017 bleek het CBS-cijfer over het aantal opgeleverde woningen veel lager dan de Amsterdamse registratie van de afdeling Grond & Ontwikkeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat een aantal in 2017 gereedgekomen complexen met in totaal zo'n 2.300 woningen abusievelijk niet tijdig is verwerkt in de Basisadministratie. Die zijn pas verwerkt in 2018 en tellen dus mee bij de productie van dit jaar. In werkelijkheid had Amsterdam vorig jaar een recordproductie van ruim 7.200 woningen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.