Streep door tuindorp Schuilhoeve Badhoevedorp

02.04.14
Omlegging A9 (2013-2018), Bron: Rijkswaterstaat
Streep door tuindorp Schuilhoeve Badhoevedorp

De Raad van State heeft een streep gehaald door de plannen voor het nieuwe tuindorp Schuilhoeve in Badhoevedorp. De gemeente Haarlemmermeer moet meer onderzoek doen naar de gevolgen van de bouw van zevenhonderd woningen voor onder meer Schiphol.
De luchthaven vreest vanwege de uitbreiding van Badhoevedorp de bedrijfsvoering te moeten aanpassen vanwege de normen voor geluidhinder. De Raad van State stelt Schiphol en andere bezwaarmakers in het gelijk. De gemeente heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de geplande woningbouw. Ook is volgens de Raad van State onduidelijk of in het nieuwe tuindorp een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. Toekomstige bewoners zouden mogelijk te veel hinder ondervinden van vliegverkeer.
De ontwikkeling van De Schuilhoeve is een belangrijk onderdeel van het helen van Badhoevedorp na verlegging van de A9. Aan de westkant van het dorp zijn op de plek van sportvelden en de huidige autosnelweg maximaal zevenhonderd woningen gepland. Het door Mulleners + Mulleners ontwikkelde stedenbouwkundig plan is geïnspireerd op de atmosfeer van het oude tuindorp Badhoevedorp. De verlegging van de A9 wordt volgens de planning in 2018 voltooid.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS