'Studentenhuisvesting komt er bekaaid af in Woonagenda'

14.06.17
Inschrijving buitenlandse studenten bij De Key - 2015
'Studentenhuisvesting komt er bekaaid af in Woonagenda'

DUWO en De Key en vier Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs vragen om meer aandacht voor betaalbare huisvesting voor studenten en kenniswerkers in Amsterdam. Zij hebben de Coalitie Kennisstad opgericht naar aanleiding van de concept Woonagenda 2025 van de gemeente Amsterdam. Studentenhuisvesting komt er daarin volgens de deelnemers bekaaid van af.

De deelnemers aan de coalitie zijn de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, De Key en DUWO. De coalitiepartners hebben berekend dat Amsterdam bovenop het actuele tekort van 12.000 studentenwoningen per jaar nog eens 2.000 eenheden extra nodig heeft. De helft daarvan is bedoeld om de vraag door de sterke groei van de internationalisering op te vangen. Ze benadrukken in hun pamflet voorts dat de grote vraag naar studentenwoningen maar voor een beperkt deel kan worden toevertrouwd aan marktpartijen. “Ervaring leert dat dit vooral huisvesting oplevert in het duurdere segment. Voor talenten zonder poen zijn corporaties de aangewezen partij,” aldus de coalitie in het pamflet.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS