Subsidie voor energiecoöperaties verandert: postcoderegeling wordt terugleversubsidie

07.10.20
Subsidie voor energiecoöperaties verandert: postcoderegeling wordt terugleversubsidie

De zogenaamde postcoderoosregeling wijzigt van een fiscale regeling in een terugleversubsidie. Met de postcoderoosregeling kunnen burgers gezamenlijk investeren in kleine initiatieven in hun eigen omgeving die duurzame energie opwekken. Minister Wiebes vindt de huidige fiscale afhandeling te complex. Een terugleversubsidie vervangt vanaf 2021 de huidige regeling. Wie nu al gebruik maakt van de postcoderegeling kan dat blijven doen, maar verhuizende leden van een energiecoöperatie zullen hun aandeel wellicht moeilijker van de hand kunnen doen.

Voor wie geen eigen dak heeft en toch zonnepanelen wil met dezelfde financiële voordelen, is de zogeheten 'postcoderoosregeling' bedacht: je koopt bijvoorbeeld een deel van de panelen van een dak van een bedrijfsgebouw in de buurt en wordt lid van een lokale energiecoöperatie. Bij de huidige postcoderoosregeling krijgen deelnemers het leverancierstarief vergoedt én een deel van de energiebelasting terug. Die verrekening staat bekend onder de term 'saldering'.
Vanaf 2021 geldt een terugleversubsidie voor nieuwe projecten. Deelnemers krijgen dan een vergoeding per opgewekte kWh. Voordelig voor de deelnemers is dat ze niet meer vast zitten aan een bepaalde energieleverancier en dat ook verhuizen buiten het postcoderoosgebied geen directe consequenties heeft. Echter, bestaande energiecoöperaties vrezen dat ze een ‘sterfhuisconstructie’ worden, zo waarschuwde Noortje van Kleef van Ecostroom eerder in Het Parool. De bij de start afgesproken tarieven en het fiscale voordeel blijven weliswaar 15 jaar geldig, maar doorverkoop van de panelen bij verhuizing aan een nieuwe buurtbewoner wordt minder aantrekkelijk voor de kopers. Wie pas na dit jaar lid wordt van een bestaande energiecoöperatie kan namelijk niet het belastingvoordeel overnemen. CDA-Kamerlid Agnes Mulder heeft overigens bij de minister Wiebes aangedrongen op een oplossing daarvoor.

Ook de nieuwe regeling biedt deelnemers 15 jaar zekerheid. Meer nog dan nu, want het voordeel van de saldering hangt af van de hoogte van de energiebelasting. En die wordt jaarlijks vastgesteld. Anders is dat de nieuwe regeling ook geldt voor windenergieprojecten. Gezamenlijk met de buurt een windmolen kopen en de opgewekte stroom vergoed krijgen kan dus ook. Echter, de nieuwe regeling kan elk jaar overtekend worden. Als het beschikbare budget wordt overschreden moeten nieuwe coöperaties tot het jaar erop wachten tot hun 15 jaar subsidie ingaat.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS