Tenderprocedure voor stadsblok Kop Weespertrekvaart

16.03.15
Tenderprocedure voor stadsblok Kop Weespertrekvaart

Amsterdam zoekt een marktpartij voor de ontwikkeling en realisatie van circa driehonderd woningen in het Amstelkwartier in Amsterdam-Oost. Het stadsblok Kop Weespertrekvaart zal voor een derde deel moeten bestaan uit huurwoningen onder de liberalisatiegrens. Ook verlangt de gemeente de bouw van een inpandige parkeergarage.
"In deze tender wordt ingezet op betaalbare huurwoningen, met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Partijen hebben daarbij zelf de keuze om, gegeven deze maximale huurprijs, huurwoningen te realiseren en te exploiteren," zo verklaart een woordvoerder. De selectie gebeurt op basis van minimumeisen. Twee criteria zijn daarbij belangrijk: een bod op het optierecht en een zo laag mogelijke energie prestatie coëfficiënt (EPC-norm). De winnaar krijgt vervolgens zestien maanden de tijd aan de plannen te werken. Binnen deze periode kan de ontwikkelaar besluiten het optierecht uit te oefenen en de grond in erfpacht af te nemen.
Het gebied Kop Weespertrekvaart ligt tussen de nieuwe woonwijk Amstelkwartier en de Watergraafsmeer. Naast het Stadsblok starten 23 particulieren met de bouw van hun eigen woning.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS