Thielen en Erents interim bestuurders Vestia

01.02.2012

Thielen en Erents interim bestuurders Vestia

De Raad van Commissarissen van Vestia heeft twee interim bestuurders benoemd. Jacques Thielen (1956), voormalig bestuurder van Far West, neemt de volkshuisvestelijke portefeuille voor zijn rekening. Gerard Erents (1950) treedt aan als bestuursvoorzitter en wordt ook verantwoordelijk voor de financiële portefeuille.

Jacques Thielen trad vorig jaar na de opheffing van Far West als partner/consultant in dienst van BMC. Gerard Erents was eerder verantwoordelijk voor het herstel van de integriteit van de Amsterdamse corporatie Rochdale. Hij gaf na het vertrek van Hubert Möllenkamp leiding aan het herstelplan en maakte van het bedrijf weer de maatschappelijke corporatie waar Rochdale en Patrimonium in het verleden voor waren opgericht. Daarbij toonde hij zich wars van het bouwen aan een corporatie met de mooiste en grootste complexen in de stad.

Erents en Thielen nemen samen het werk over van Erik Staal. Hij heeft besloten om in het belang van Vestia terug te treden. Vestia kwam de afgelopen tijd in grote financiele problemen doordat Staal te grote risico's heeft genomen bij het afdekken van de renterisico's op de leningenportefeuille.

Vestia (89.000 woningen) kampt met een groot geldtekort door tegenvallers met zeer risicovolle derivaten. De woningcorporaties Ymere, Eigen Haard en de Alliantie zijn - samen met Portaal en Woonstad - door brancheorganisatie Aedes gevraagd hulp te bieden.

Zie ook: 'Solidair met huurders Vestia'  (NUL20, 31 januari 2012)

Bron
NUL20

Trefwoorden