Overslaan en naar de inhoud gaan

Tiers Bakker toch geen lijsttrekker van Amsterdamse SP

Image
Update -reactie de Key

Tiers Bakker vervult bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet de rol van lijsttrekker van de Amsterdamse SP. Persoonlijke omstandigheden hebben hem tot die keuze gebracht, zo heeft Bakker laten weten.

AT5 meldt dat Bakker in 2018 is aangehouden wegens huiselijk geweld. De zaak is geseponeerd. Ook worden vraagtekens geplaatst bij de woonomstandigheden van Bakker, die in een complex van woonstichting De Key in Amsterdam-Oost voor hemzelf, zijn vriendin en zijn gezin de beschikking heeft over drie voormalige HAT-eenheden, tezamen 120 m2. Bovendien gaat het om een sociale huurwoning waar hij al enige tijd niet meer woonachtig is. Dat terwijl Bakker telkens actie voert voor een rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte.

Bakker werd kortgeleden door de leden van de SP afdeling Amsterdam met een verschil van een stem gekozen tot lijsttrekker. Bakker haalde 35 stemmen, wethouder Jakob Wedemeijer van Wonen, opvolger van de wegens grensoverschrijdend gedrag in opspraak geraakte Laurens Ivens, kreeg de steun van 34 leden. Eerdaags zal het afdelingsbestuur een nieuw voorstel doen voor het lijsttrekkerschap en de kandidatenlijst. Onduidelijk is of de eerder afgewezen Wedemeijer die rol alsnog wil vervullen.

De Key doet onderzoek naar de woonomstandigheden van het SP-raadslid. Het gaat om een woongroep in Amsterdam-Oost waar het bestuur op basis van eigen regels woningen mag toewijzen. Maar de corporatie is in tijd van grote woningnood niet blij met de geschetste constructie en gaat daarover in gesprek met het bestuur van de woongroep.