Toch prestatiedoelen voor jongeren- en studentenhuisvesting

19.11.2014
Image

Het Amsterdams college wil de komende vier jaar 8.000 extra studenteneenheden en 2.500 jongerenwoningen toevoegen. Wethouder Bouwen en Wonen Laurens Ivens: “Er is nog steeds een groot tekort aan studenten- en jongerenwoningen, daarom moet er de aankomende periode fors bij gebouwd worden. Daarbij is het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn.” Bij de presentatie van het collegeakkoord ontbraken opvallend genoeg nog prestatiedoelstellingen voor deze groepen.

In het coalitieakkoord 'Amsterdam is van iedereen' stond wel de ambitie de bouwproductie in de stad naar 5.000 woningen per jaar in 2018. Een deel van de extra inzet wordt nu specifiek gericht op jonge mensen. Het streefcijfer van 5000 is hoger dan het aantal woningen dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Daar komt bij dat de omstandigheden zijn veranderd. Zo stelt de gemeente dat de gehele opgave uit nieuwbouw en transformatie moet komen en niet ten koste mag gaan van reeds bestaande woningen. Bij transformatie van kantoren is bovendien het ‘laaghangend fruit' al geplukt. Wethouder Ivens wil vooral betaalbare woningen toevoegen voor jongeren en studenten. Hij denkt aan meer onzelfstandige eenheden, zoals in het ACTA-gebouw. 

De prestatiedoelstellingen van het vorige college hebben bijgedragen aan een forse productie, constateert het huidige college: "Ondanks de crisis in de bouw zijn er in die periode in Amsterdam bijna 7.750 studenteneenheden en bijna 2.000 woonplekken voor jongeren bijgekomen." D66, VVD en SP hebben in september 2014 een initiatiefvoorstel ingediend waarin onder andere wordt gevraagd om weer met een ambitieus streefcijfer te komen voor jongeren- en studentenwoningen. Met het programma Jongeren- en Studentenhuisvesting wordt invulling gegeven aan het initiatiefvoorstel.

Overzicht gerealiseerde projecten en projecten in ontwikkeling: maps.amsterdam.nl/jongerenstudentenhuisvesting/