Toekomstige bewoners Zeeburgereiland planten eerste boom

02.09.2014
Image

De Alliantie heeft maandag de aftrap gegeven voor de bouw van zeshonderd woningen op het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost. Wethouder Laurens Ivens van Wonen en bestuurder Rob Haans van de Alliantie overhandigden een schop aan de toekomstige bewoners. Met deze schop plantten zij later die dag de eerste nieuwe boom op het eiland.
De Alliantie verkreeg in recordtempo een bouwvergunning voor het eerste bouwblok. De corporatie bouwt de komende vijf jaar zelf de helft van de zeshonderd woningen in de Theo Koomenbuurt. Deze woningen zijn bestemd voor bewoners met lage- en middeninkomens. Diverse marktpartijen zullen de rest van de opgave op zich nemen. Zij bouwen vooral voor starters op de koopmarkt en middeninkomens in het huursegment.
De toekomstige bewoners spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen op het Zeeburgereiland. Zij denken in diverse sessies mee met de Alliantie over de ontwikkelingen van hun toekomstige woning en leefomgeving. De gemeente organiseert bovendien in samenwerking met de corporatie verschillende sessies over de openbare ruimte in het gebied. Samen met bewoners worden hier plannen gemaakt voor openbaar groen en overige inrichting van het gebied. Daarnaast organiseert Pakhuis de Zwijger in opdracht van de Alliantie en gemeente elke laatste dinsdag van de maand de Zeeburgereiland Meetup. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd en krijgen alle betrokkenen de kans hun ideeën te pitchen.