Transformatie Bergwijkpark naar levendige woonwijk

05.06.14
Impressie Bergwijkpark van Soeters en Van Eldonk
Transformatie Bergwijkpark Diemen naar levendige woonwijk
update 10 juni 16.30 uur

Van het door leegstaand geteisterde Bergwijkpark in Diemen kan een levendige woonwijk worden gemaakt. Snippe Projecten bv wil de komende jaren meer dan drieduizend koop- en vrije sector huurappartementen realiseren in het voormalige kantorengebied. De bouw van het eerste woningcomplex kan begin volgend jaar van start gaan, zo verwacht initiatiefnemer André Snippe.

Eerder herontwikkelde Snippe een aantal leegstaande kantoren tot de succesvolle Campus Diemen Zuid. Bestaat de campus alleen uit woningen voor studenten. Thans denkt Snippe aan de bouw van een volwaardige woonwijk. "Noem Holland Park de 'nieuwe Jordaan of De Pijp': een gezellige wijk met veel water, smalle straatjes, goede voorzieningen en uitstekende verbindingen," aldus Snippe. Het tijdens de vastgoedbeurs Provada gelanceerde bouwplan is ontwikkeld door de Amsterdamse architect Sjoerd Soeters. "Het gaat om een wijk voor iedereen: van twintig jaar tot tachtig jaar oud. Holland Park lijkt sterk op wat hij eerder in Kopenhagen heeft gemaakt. Nog meer dan op het door hem in Amsterdam-Oost ontwikkelde Java-eiland moet een levendige woonwijk ontstaan met kleine winkels voor de bakker, groenteboer en slager, tal van horecabedrijven en voldoende plek voor bijvoorbeeld de dokter en kinderopvang."

Volgens Snippe is er in Holland Park in totaal ruimte voor 3400 koop- en vrije sector huurappartementen. "Sociale huurwoningen hebben we in onze regio voldoende. Die gaan we niet bijbouwen."

Het naargeestige Bergwijkpark wordt nu nog gedomineerd door leegstaande kantoren. Naar eigen zeggen heeft hij het afgelopen jaar daarvan het grootste deel kunnen aankopen. "We hebben het over een gebied van 100.000 m2. Daar hebben zestien verschillende eigenaren panden in bezit. Veel gebouwen staan onder water. Of hebben nog nooit een gebruiker gehad. Na intensieve gesprekken met eigenaren, beleggers en banken hebben we inmiddels de meeste gebouwen kunnen aankopen. Voor 95% hebben we die gebouwen in bezit gekregen. Ze worden allemaal gesloopt," aldus Snippe. De aankoop van de kantoorpanden financiert hij uit eigen middelen en met hulp van niet nader genoemde private investeerders.

De transformatie van het kantorenpark heeft de volledige steun van de gemeente Diemen, zo verklaart PvdA-wethouder Lex Scholten. "In de strategische visie voor het Bergwijkwijkpark heeft Diemen zich eerder nadrukkelijk uitgesproken voor het uit de markt nemen van 150.000 m2 kantoren - daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de kantorenleegstand in de stadsregio- en de ontwikkeling van een aantrekkelijke woonwijk. Toen dachten we nog aan samenwerking met verschillende ontwikkelaars, maar inmiddels heeft Snippe Projecten ons vertrouwen gewonnen. Hij heeft zodanige financiers aan zich weten te binden, dat we met hem een 'paraplu-overeenkomst' hebben afgesloten voor het gehele gebied. Vervolgens zal de herontwikkeling deelgebied voor deelgebied gestalte moeten krijgen." Hij spreekt van een spannende ontwikkeling. "Het gaat om een grote opgave, maar de uitstekende bereikbaarheid van het gebied maakt dat we goede kansen zien voor een woonwijk. Soeters heeft daarvoor een heel aantrekkelijk plan gemaakt."

De ontwikkelaar betaalt ook de inrichting van de openbare ruimte. Die wordt na oplevering overgedragen aan de gemeente.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.