'Transformatie kantorengebied Almere Muziekwijk voor wonen en werken'

05.04.2018
Image

De gemeente Almere wil het kantorengebied in Almere Muziekwijk transformeren tot een gemengd gebied voor wonen en werken. Aan de Louis Armstrongweg is de kantorenleegstand hoog. Met gebouweigenaren worden gesprekken gevoerd over de bereidheid complexen te verbeteren en wonen aan het gebied toe te voegen.

Volgens de gemeente is sprake van een sterk groeiende vraag naar betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Met name voor jongeren die een kleine zelfstandige woning zoeken biedt Almere onvoldoende aanbod. En ook voor ouderen is er te weinig geschikte woonruimte beschikbaar. "In Almere moeten dus meer betaalbare en diverse woningen komen", meent wethouder Herrema. In Almere staan heel wat kantoren en bedrijfsruimtes leeg. "Met transformatie bereiken we drie doelen: de leegstand neemt af, het woningtekort gaat omlaag en de leefbaarheid verbetert."

De herontwikkeling van de Louis Armstrongweg bevindt zich nog in 'een verkennende fase'. Een aantal eigenaren lijkt bereid tot verandering te komen. Zo laat gebiedsontwikkelaar BPD onderzoek doen naar de mogelijkheden om in het voormalige kantoor van de Gouden Gids kleinere huur- en koopappartementen te realiseren.