Tunnel Houthaven blijft behouden

16.03.11

Tunnel Houthaven blijft behouden

De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met de optimaliseringplan voor de Houthaven. Er  wordt € 50 miljoen bespaard met behoud van de tunnel. Omdat daarmee aan de belangrijkste voorwaarde van de centrale stad wordt voldaan, lijkt niets de bouwplannen meer in de weg te staan. Naar verwachting start de bouw van de Houthaven begin volgend jaar. Hierna wordt het gebied in fases ontwikkeld en opgeleverd.

Portefeuillehouder Dirk de Jager heeft begin december 2010 het optimaliseringsplan voorgelegd aan wethouder Van Poelgeest. Deze heeft hiermee ingestemd. Het nieuwe plan valt € 50 miljoen goedkoper uit voor de gemeente, terwijl de tunnel blijft behouden. Dinsdag 15 maart stemde de voltallige deelraad van West met het plan in. Binnenkort gaat het plan nog langs het college van B&W en de gemeenteraad. 

€ 50 miljoen goedkoper

Wethouder Van Poelgeest had vorig jaar het plan Houthavens groen licht gegeven, mits het stadsdeel erin zou slagen het resultaat met € 50 miljoen  te verbeteren. Dat is gelukt.

In het nieuwe plan blijft de tunnel met daar bovenop het dijkpark als verbindende schakel tussen Houthaven en Spaarndammerbuurt  behouden. De nieuwe eilanden 3 en 5 worden nu direct aan het dijkpark verbonden, waardoor het  park groter wordt en water verdwijnt. Het Houthaven-gebied krijgt daardoor minder het karakter van een eilandenrijk.

Een tweede belangrijke optimaliseringsmaatregel is het toevoegen van circa 80 extra woningen, 6 waterwoningen en 3 woonschepen en het terugbrengen van het percentage sociale huur van 30 naar 20 procent.

Autoluw eilandenrijk

Het gebied in het noordelijk deel van de Spaarndammerbuurt verandert de komende jaren in een groene, autoluwe wijk met eilanden in het IJ, met in totaal bijna 2.000 woningen en ruim 70 woonboten. Op de kop van de pontsteiger komt een bijna 90 meter hoog gebouw met appartementen. Verder bestaat het plan uit 50.000 m2 voorzieningen, waaronder bedrijfsruimtes, horeca, scholen, een hotel en een zorgcentrum. Naast de Spaarndammerdijk komt een tunnel voor het doorgaand verkeer, met daarbovenop een dijkpark dat de huidige Spaarndammerbuurt en de nieuwe woonwijk in de Houthaven met elkaar verbindt.

De Houthaven is een voorbeeldproject voor de ambitie van Amsterdam om 100% klimaatneutraal te bouwen. Om dit te bereiken is een veelbelovend pakket aan energiebesparende en duurzaamheidmaatregelen opgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de Houthaven door het Agentschap NL is uitgeroepen tot Excellent Gebied.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS