Van der Pekbuurt wordt waarschijnlijk eerste Amsterdamse aardgasvrije wijk

03.05.18
Van der Pekbuurt wordt waarschijnlijk eerste Amsterdamse aardgasvrije wijk

De Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord wordt waarschijnlijk voorgedragen bij de landelijke overheid als proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk. Dat schrijft het Amsterdams college naar aanleiding van raadsvragen. De regering stelt 85 miljoen euro beschikbaar om in twintig gemeenten te beginnen met een grootschalige proeftuin aardgasvrije wijk. Het college acht een aanvraag voor de Van der Pekbuurt het meest kansrijk. In deze buurt is namelijk de planvorming in het kader van de City Deal het verst gevorderd. Een definitief besluit is nog niet genomen.

De regering schrijft in een toelichting bij de proeftuinensubsidie dat men, gelet op de korte aanmeldingstermijn tot 1 juli 2018, verwacht dat vooral gemeenten een aanvraag indienen die al een haalbaarheidsstudie of concreet plan hebben voor het aardgasvrij maken van een wijk. De uitvoering moet al in 2018 kunnen starten.

Volgens de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken zouden gemeente en corporaties in 2017 de eerste drie wijken met 10.000 woningen aanwijzen die aardgasloos kunnen worden. Dat bleek een zodanige krachttoer dat er nog altijd geen definitieve voordracht naar buiten is gebracht. Maar de Van der Pekbuurt staat al vanaf de start op de shortlist. Ymere, een van de partners van de City Deal, heeft in de Van der Pekbuurt veel bezit. De woningcorporatie heeft zich bij de besprekingen voorafgaand aan de ‘City Deal’, over een aardgasloze stad in 2050, verzet tegen een exclusieve rol voor warmtenet als alternatief. Ymere heeft drie complexen/gebieden in de stad aangewezen die aardgasloos zouden kunnen worden, waarvan de Van der Pekbuurt is aangemeld voor de City Deal.
Ymere wil het liefst verschillende technieken in de gebieden toepassen en kiest daarbij vooralsnog voor warmtenet en ‘all-electric’, zei Pablo van der Laan in september in NUL20. Van der Laan: “We willen de bewoners een goed voorstel doen, waarmee ze er gegarandeerd op vooruitgaan in energielasten."
Maar in de kosten zit nu juist het probleem. De businesscase van warmtenet is zonder rijksbijdrage niet aantrekkelijk voor de bestaande bouw. Een aansluiting kost volgens Van der Laan circa 5000 euro en de warmtetarieven voor bewoners staan ter discussie. "Maar aan de andere kant kost de nodige verzwaring van het elektriciteitsnet voor all-electric in een van de gebieden 7 miljoen euro."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS