Veel woningzoekenden wagen een gokje

16.01.2014
Image

Veel woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam proberen ook via het nieuwe lotingsysteem in WoningNet aan een woning te komen. Sinds april 2013 zijn ongeveer 518 corporatiewoningen verloot, zowel onder starters als doorstromers.

Woningzoekenden maken massaal gebruik van het nieuwe mogelijkheid om via loting aan een sociale huurwoning te komen. Per lotingwoning reageerden gemiddeld 526 woningzoekenden. Dat is aanzienlijk meer dan bij reguliere sociale huurwoningen (gemiddeld 180 reacties). In totaal werden in 2013 (vanaf april) 518 lotingenwoningen aangeboden, een kleine tien procent van de beschikbare voorraad.

Lotingwoningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning nodig hebben en actief op zoek zijn. Door loting krijgen starters, zoals thuiswonende jongeren of mensen die in de regio Amsterdam komen werken, meer kans. Ook voor doorstromers met een korte woonduur is een lotingwoning interessant, bijvoorbeeld wanneer ze gaan samenwonen of bij gezinsuitbreiding.
De lotingmodule is sinds half april in de lucht. 127 lotingwoningen waren specifiek voor doorstromers, de overige 391 voor iedereen. De meeste woningen waren gewone huurwoningen (zonder aanvullende voorwaarden), bij een klein aantal ging het om seniorenwoningen of jongerenwoningen. Bij zestig procent van het totaal aantal lotingwoningen ging het om een woning in Amsterdam (296), met Zuidoost als koploper. Na Amsterdam zijn in Zaanstad en Purmerend de meeste lotingwoningen aangeboden.

Van de toegewezen lotingwoningen voor iedereen ging het merendeel naar een starter op de woningmarkt, met een gemiddelde inschrijfduur van 3,6 jaar. In de regio staan beginnende woningzoekenden normaal gesproken 8,8 jaar ingeschreven bij WoningNet, voor ze in aanmerking komen voor een woning. Van de woningzoekenden die het afgelopen jaar een lotingwoning voor doorstromers betrokken, lag de gemiddelde woonduur op 4,4 jaar.