Verbazing bij AFWC: waarom wil nieuwe coalitie per corporatie afrekenen?

03.06.2022
Image

De Amsterdamse woningcorporaties reageren over het algemeen positief op het plannen van de nieuwe coalitie rond Bouwen en Wonen. Maar de koepelorganisatie AFWC is verbaasd over de wens van de nieuwe coalitie om per corporatie prestatieafspraken te maken. Directeur Anne-Jo Visser: "We willen graag in gesprek met de gemeente hierover, want corporaties maken nu inderdaad gezamenlijke afspraken en staan ook samen aan de lat om die prestaties te halen. Dat betekent in de praktijk dat ze ook daadwerkelijk voor elkaar bijspringen als een corporatie haar eigen opgave niet haalt. Dat leidt ertoe dat in de vereniging AFWC echt een solidariteitsgevoel is. Jaarlijks maken wij aan de gemeente ook in een bijlage inzichtelijk wat de corporatie heeft bijgedragen aan de totale afspraak. En corporaties gaan bijvoorbeeld ook in gesprek met hun eigen huurderskoepel hierover. We zijn dus benieuwd hoe de gemeente dat voor zich ziet en wat de gemeente ermee wil bereiken ten opzichte van de aanpak nu."

Verhoging OZB raakt corporaties

Visser is bezorgd over de verhoging van de OZB. Dat raakt ook de corporaties voor vele miljoenen al heeft ze nog geen zicht op de mate waarin. "De gemeente verwacht extra inkomsten van 52,5 miljoen euro. De corporaties hebben weliswaar niet de duurste woningen, maar wel bijna 40 procent van het totaal. De vraag is of de gemeente de investeringsruimte van corporaties hiermee wil beperken, want dat is wat er feitelijk gebeurt."

Voor het overige straalt het coalitie-akkoord volgens de AFWC "een realistische aanpak" uit. Men prijst de wens om de stedelijke ontwikkeling te versnellen en procedures te versimpelen. Wat dat laatste betreft klinkt tussen de regels de nodige frustratie over de huidige praktijk: "Het is de taak van de ambtelijke organisatie om projecten minder complex aan te pakken, minder extra eisen te stellen en meer te sturen op basale kwaliteit."

Ook is Visser tevreden dat het nieuwe college corporaties weer ruimte wil bieden voor 'friends-contracten'. Corporaties zijn de afgelopen jaren gestopt met woningdelen vanwege strengere regels. "Er is inderdaad een opening. Dat is goed. We bouwen nieuwe woningen bij, maar met  een voorraad van 185.000 woningen moet je ook slim gebruik maken van de woningen die er al staan."

40-40-20

De corporaties zijn tevreden dat de 40-40-20 verhouding in de nieuwbouwproductie wordt gecontinueerd, maar Visser vindt het jammer dat bij die 40 procent niet duidelijker wordt ingezet op 'echte' sociale huur: "Dus met een echt lage huur, eerlijk en transparant toegewezen, waarin ook kwetsbare groepen gehuisvest worden en ingezet wordt op leefbaarheid in de buurt. We willen graag met de gemeente in gesprek wat binnen bestaande regelgeving mogelijk is en ook samen optrekken richting het Rijk als regelgeving moet worden aangepast."

De Federatie onderschrijft de extra inzet in Nieuw-West, Zuidoost en Noord, de huisvesting van kwetsbare groepen en het bestrijden van dakloosheid. Positief is men ook over de blijvende inzet op armoedebestrijding en de grootschalige inzet op woningisolatie.

Visser is ook blij dat de gemeente weer meer inzet op de bouw van flexwoningen: "We hebben samen al gekeken naar een lijst van mogelijkheden om er meer bij te bouwen, dus de kans is er nu dat in deze periode te gaan verzilveren."