Verdere stagnatie sociale huursector

24.05.13
Stadsregio, starters als percentage van nieuwe huurders: hoe roder hoe hoger
Verdere stagnatie sociale huursector

Het wordt steeds moeilijker om een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam te krijgen. Wie al een sociale huurwoning heeft blijft zitten waar hij zit. Dat geldt vooral voor huurders in  Amsterdam, Landsmeer en Aalsmeer met respectievelijk een mutatiegraad van 3,4%, 3,1% en 3,0 procent. Het aantal nieuwe verhuringen van corporatiewoningen in de Stadsregio daalde in 2012 met maar liefst 19 procent: slechts 10.253 sociale huurwoningen kregen en nieuwe huurder, waarvan 6.050 in Amsterdam.  Zo blijkt uit de Rapportage Woonruimtebemiddeling 2012 van de Stadsregio Amsterdam.

Verhuringen van corporatiewoningen; al sinds 2002 een dalende lijn. In Amsterdam nam het aantal verhuringen in 2012 met 21% af. 

 

De druk op de sociale voorraad neemt verder toe. Gemiddeld reageren er 140 geïnteresseerden op een vrijkomende woning. In 2011 waren dat er nog 123. De gemiddelde inschrijfduur van een starter op de woningmarkt is opgelopen naar meer dan 8 jaar in 2012 (was in 2007 nog rond de 6 jaar). Woningen worden overigens ook steeds vaker geweigerd. Corporaties moeten nu al meer dan 8 kandidaten laten opdraven voordat een potentiële huurder toehapt (in jargon: het aanbiedingsresultaat = 8,1).

In de Rapportage Woonruimteverdeling wordt sinds 2011 ook de 'zoektijd' bijgehouden: de periode tussen de eerste reactie op een woning en het moment een woning wordt gevonden. Voor doorstromers is de zoektijd gemiddeld 15 procent van de woonduur (2,6 jaar in 2012) en voor starters gemiddeld 56 procent van de inschrijfduur (4,2 jaar).

Opvallend is dat het aantal actief woningzoekenden in het WoningNet-systeem met 9 procent is gedaald ten opzichte van 2011. Bovendien is het aantal ingeschreven woningzoekenden met bijna de helft afgenomen (45%). Die afname is veroorzaakt door de ingevoerde jaarlijkse verlengingskosten. Wie niet betaalt, wordt uitgeschreven. 

Verhuisstromen

Driekwart (76%) van de bewoners van de Stadsregio verhuist binnen de eigen gemeente. Zes procent van de nieuwe huurders komt van buiten de regio. De gemeentes met de hoogste percentages nieuwe 'eigen' huurders zijn Edam-Volendam (89 procent), Oostzaan (88 procent) en Amsterdam (86 procent), net als in voorgaande jaren. In Uithoorn (39 procent), Diemen (42 procent) en Amstelveen (44 procent) is minder dan de helft van de nieuwe sociale huurders afkomstig uit de eigen gemeente. De belangrijkste verhuisstromen in aantallen zijn vanuit en naar Amsterdam. Dit beeld is in de afgelopen jaren niet gewijzigd. De mutatiegraad in de stadsregio zakte naar 3,7 procent. 57 Procent van de nieuwe huurders bestond uit starters op de sociale woningmarkt; de overige 43 procent laat een sociale huurwoning achter. 94 procent van de woningen is verhuurd aan huishouden met een inkomen onder de 34.085 euro.

Hogere huren

De huren stijgen, maar nog altijd hebben in 2012 in de stadsregio 56 procent van de nieuwe huurders een aanvangshuur onder de 562 euro - de hoge aftoppingsgrens van de huurtoeslag (prijspeil 2012). In Amsterdam is dat 52 procent, in deelregio Noord 64 procent en deelregio Zuid 61 procent. De overige woningen hebben een huurprijs tussen 562 en 664 euro per maand (de huurtoeslaggrens).

Minder woningen

De voorraad corporatiewoningen slinkt door sloop en verkoop. In Amsterdam nam dat aandeel, overigens conform afspraken met de gemeente, sterker af dan in de rest van de Stadsregio. In Amsterdam verdwenen in tien jaar 13.000 sociale huurwoningen. Er zijn er eind 2012 nog 186.173 oftewel 47 procent van totale woningvoorraad. In de totale Stadsregio hebben de corporaties 41 procent van de woningen in handen. Deze cijfers zijn inclusief vrije sectorhuurwoningen. Dat aandeel is overigens klein.

WoningNet

De genoemde cijfers uit de Rapportage Woonruimteverdeling zijn afkomstig uit WoningNet. Eind 2012 stonden er 248.981 woningzoekenden bij WoningNet ingeschreven; 45 procent (204.000) minder dan eind 2011. Die enorme afname is het gevolg van de invoering per 1 juli 2012 van jaarlijkse inschrijfkosten van 10 euro. Daardoor zijn een groot aantal woningzoekenden uitgeschreven.

WoningNet geeft geen volledig beeld van de verhuringen van goedkope huurwoningen. Verhuur van studentenwoningen, tijdelijke verhuur, en directe bemiddeling van corporaties blijven buiten beeld. De Stadsregio Amsterdam bestaat uit zestien gemeenten; Almer hoort daar niet bij.

 

Het volledige rapport vindt u HIER.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.